1 Oplysninger om Ejendomsmægler

Firma

Kontaktperson

2 Frameld/Opsig

Hvilken adresse skal elaftale opsiges på

Dato for fraflytning

3 Hvem flytter fra adressen

Fraflytter er

Oplysninger

Oplysninger

Fraflytters nye adresse

4 Godkend

Tilføj kommentar

Angiv evt. aftagenummer og/eller målernummer til bestillingen.

Fuldmagt til opsigelse