Sådan tjekker du dit HPFI-relæ

Hvis du har strømafbrydelse, skal du allerførst tjekke, om dit HPFI-relæ er slået fra. Det vil i de fleste tilfælde være grunden til, at du har strømafbrydelse.

Her kan du læse mere om, hvad et HPFI-relæ er, og hvordan du tjekker det.

HVORNÅR SLÅR ET HPFI-RELÆ FRA?

Et HPFI-relæ (også kaldet en HPFI-afbryder eller en fejlstrømsafbryder) er en del af din elinstallation. Relæets formål er at beskytte mod livsfarlige stød og brande, der opstår på grund af en elfejl. HPFI-relæet virker ved, at det slår al strøm fra med det samme, hvis det opdager fejl i strømmen.

Et HPFI-relæ slår fra

når en person rører ved noget, der er strømførende, og samtidig har forbindelse til jorden, eller

når noget, der er strømførende, får kontakt til en jordforbindelse. Det kan ske, når der er en fejl på en vaskemaskine eller andre hvidevarer, hvor metallet (chassiset) er forbundet til en jordledning.

Relæet kan også slå fra ved lynnedslag i nærheden af huset på telefon- og elnettet, men nyere HPFI-afbrydere er efterhånden ret robuste overfor det, så strømmen ikke slår unødigt fra.

Hvordan virker et HPFI-relæ?
Alle elkablerne i din bolig går igennem HPFI-relæet. Styrken af den strøm, der løber ind i relæet, skal være lige så stor som den strøm, der løber ud igen. Er den ikke det, er der sket en fejl, og strømmen har fundet vej udenom relæet. Det kan være, hvis en person får stød, og strømmen løber gennem kroppen og ned i jorden.

I det tilfælde vil HPFI-relæet afbryde strømmen i din elinstallation inden for 0,3 sekunder. Derfor bliver faren ikke så stor, hvis der er en fejl på en maskine, eller en person får stød.

SÅDAN TJEKKER DU, OM DIT RELÆ ER SLÅET FRA

Der findes mange forskellige fejlstrømsafbrydere, men et HPFI-relæ har typisk to knapper: En afbryderknap og en testknap. Afbryderknappen er for det meste den største.

Hvis relæet er slået fra, står afbryderknappen på "afbrudt", som ofte er symboliseret med et "O". Relæet kan slås til igen ved at dreje eller skubbe afbryderknappen til "I".

Problemer med vaskemaskinen og relæet?
Mange oplever det problem, at deres vaskemaskine slår relæet fra. Det kan hænge sammen med, at varmelegemet er i stykker. Varmelegemet i en vaskemaskine er i direkte kontakt med vandet, når vaskemaskinen vasker. Går varmelegemet i stykker, reagerer relæet og slår fra, fordi strømmen kommer i kontakt med vandet.

Oplever du, at din vaskemaskine slår relæet fra, kan det derfor være en god idé at starte med at tjekke varmelegemet. Du kan give varmelegemet længere levetid, hvis du afkalker din vaskemaskine jævnligt. Kalken i vandet sætter sig nemlig på varmelegemet og er en af de typiske grunde til, at det går i stykker.

HPFI-RELÆET VIL IKKE SLÅ TIL

Hvis dit relæ ikke vil slå til, kan det være fordi, der stadig er problemer og fejl i strømmen. Sluk for alle tændte apparater og prøv at slå relæet til igen. Hvis relæet slår til, kan du tænde for apparaterne et ad gangen for at finde ud af, hvilket apparat der er en strømfejl på.

Hvis relæet stadig ikke vil slå til, skal du få fat i en autoriseret elinstallatør.

SÅDAN TESTER DU, AT DIT HPFI-RELÆ VIRKER

Et HPFI-relæ bør testes mindst én gang om året, og alle fejlstrømsrelæer skal derfor have en testknap. De er ofte markeret med et "T". Når du trykker på testknappen, åbner du midlertidigt for en fejlstrøm, som tjekker, at relæet slår fra og afbryder strømmen, som det skal. Du kan se, at relæet er slået fra, når afbryderknappen er afbrudt eller står på "O".

Slår relæet ikke fra, eller er du i tvivl, skal du kontakte din elinstallatør, så han kan kontrollere relæet.

LOVKRAV FOR HPFI-RELÆET

Det er et lovkrav, at alle boliger skal have et relæ, der afbryder strømmen ved fejl. Det blev et lovkrav i 2008. Det vigtigste krav for relæet er, at det skal afbryde strømmen inden for 0,3 sekunder.

Siden starten af 90'erne er man gået over til HPFI-relæ frem for HFI-relæ. Reglerne er sådan, at boliger opført efter 1. juli 1991 skal have et HPFI-relæ, mens boliger fra før den dato gerne må have et HFI-relæ.

Det kan have store konsekvenser for din forsikring, hvis boligen og relæet ikke lever op til lovkravene. Det kan have betydning, hvis der opstår brand i de elektriske installationer. I den situation kan du risikere at få meget mindre i erstatning fra dit forsikringsselskab.

Hvad koster et HPFI-relæ?
Der skal være et fejlstrømsrelæ i alle huse og lejligheder. Ældre huse kan have et HFI-relæ, der er en ældre version af HPFI-relæet. Et HPFI-relæ er sikrere, så det er en fordel at skifte sit HFI-relæ ud. Hvis relæet ikke virker, skal det selvfølgelig også skiftes, da det er afgørende for sikkerheden. Et HPFI-relæ koster typisk omkring 3.000 kroner inkl. installation.