Forstå din elregning

De mange oplysninger på din elregning er myndighedsbestemt og har til formål at gøre elprisen gennemskuelig, for at sikre, at du som elkunde, bliver oplyst om alle omkostninger forbundet med din elleverance. Desværre kan elregningen være svær at overskue og forstå.

 

NRGi Elsalg har derfor lavet en guide, der hjælper dig med at forstå din elregning, så du fx ved hvad du rent faktisk betaler for og hvem du betaler til igennem dit elselskab.

 

Hos NRGi Elsalg kan du som kunde vælge at få en simpel, eller en udspecificeret regning. Prisen er den samme uanset hvad du vælger - kontakt kundeservice for at høre nærmere.

 

Ser din regning ikke ud, som den plejer, eller har du modtaget to regninger? Læs mere her

 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

{{invoiceCtrl.price | number}} kr.
{{invoiceCtrl.consumption | number}} kWh

Din elregning består af {{invoiceCtrl.categories.length}} dele:
  • {{category.label}}
Beløb og forbrug er gennemsnittet for den almene elforbruger.
Bevæg musen over cirkeldiagrammet, og se det specifikke beløb.

Kundeinformationer på Aconto/opgørelser fra NRGi Elsalg

Kundenummer

Dit personlige kundenummer hos NRGi Elsalg

Internetkode

Internetkode til brug for login på Mit NRGi - din selvbetjening. 

Web Access Kode

Der er til et hvert målepunkts ID knyttet en unik web access kode. Koden består af 8 tegn. Kontakt din elleverandør, hvis målepunkts ID eller web access koden ikke fremgår af din faktura.

Eksempel på acontoberegning efter 1. april 2016

Acontorate/Opgørelse

Ordet ’a conto’ kan oversættes med ’løbende regning’, ’på forskud’ eller ’afdragsvis’. Kort sagt betyder a conto, at du betaler et fastsat beløb på forskud. Størrelsen på din a conto-betaling bestemmes af dit forventede årlige elforbrug og fastsættes én gang om året.

 

Du får 4 eller 12 årlige a conto-regninger om året, alt efter hvad du ønsker og har behov for. Ønsker du at ændre din regningscyklus kan du kontakte os her. 

 

Dit faktiske forbrug bliver opgjort hver gang vi modtager en aflæsning fra dit netselskab. Hyppigheden varierer fra kunde til kunde, da nogle netselskaber løbende indsender data, men  andre kun indsender information om aflæsninger én gang om året. Det er derfor også forskelligt hvor ofte det vil blive opgjort, om du har brugt mere end det, du har betalt i a conto og dermed skal betale ekstra – eller om du har brugt mindre og skal have penge tilbage.

NRGi Elsalg A/S

Din elhandler/leverandør

Flex, Basis, Spot, Fast pris etc.

El: Dit nuværende elprodukt

Abonnement

El: Abonnement til administration hos NRGi Elsalg. Beløbet er det samme uanset hvor meget du forbruger.

Nettarif

Net: Betaling for drift og vedligeholdelse af elnettet til netselskabet, der driver elnettet, hvor din måler er placeret. 

Rabat på nettarif

Net: Den rabat netselskabet, som står for drift og vedligeholdelse af elnettet, giver retur til forbrugeren.

Elafgift

Afgift: Elafgift er en fast statslig afgift der betales af alle elkunder uanset elselskab. Elafgiften afregnes i en pris pr. kWh.

Reduceret elafgift (Elvarme)

Kunder der har elvarme kan få reduceret elafgift på det forbrug der er brugt mere end 4000 kWh. Læs mere her

Transmissions nettarif

Net: Dækker Energinet.dk's omkostninger ved det danske transmissionsnet

Systemtarif

Dækker omkostninger ved reservekapacitet mv.

PSO tarif/afgift

Afgift: PSO står for "Public Service Obligation" og er en lovpligtig betaling til brug for at fremme miljøvenlig elproduktion, samt forskning og udvikling indenfor elområdet. PSO tariffen/afgiften hed tidligere "Offentlige forpligtelser".

Balance faktisk forbrug

Afgift: "Balance faktisk forbrug" er en afgift til Energinet.dk. Energinet.dk er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og sørger for at forsyne Danmark med el og gas. Alle forbrugere betaler til selskabet via deres el- og gas regninger. 

Net abo/ Abonnement C

Net: Abonnement til netselskabet som betales via dit elselskab. Benævnelsen kan variere fra netselskab til netselskab. 

Moms 25%

Moms er en indirekte skat, som beregnes af varens salgspris og opkræves af sælgeren.

Solceller/VEanlæg

VE står for vedvarende energi. For eksempel udvundet ved hjælp af solceller eller varmepumper.

Aconto i alt, El

Betaling i alt for acontoperioden. Perioden kan variere og være 1 eller 3 måneder. 

Minimum en gang om året modtager du som kunde en opgørelse, hvor acontobetalingerne sammenlignes med det reelle forbrug på måleren. Her vil NRGi opgøre, om du har brugt mere end det, du har betalt i a conto og dermed skal betale ekstra – eller om du har brugt mindre og skal have penge tilbage.

Websitet bruger cookies til at huske dine indstillinger, til statistik og til at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies. Læs mere om NRGi's cookipolitik her.

OK