Nye regler på elmarkedet 1. april 2016

Den 1. april 2016 kom der nye regler på elmarkedet. 

 

Hos NRGi Elsalg A/S sørger vi for, at ændringerne påvirker dig mindst muligt og giver dig her et overblik over, hvad de nye regler betyder for dig.

 

 

Erhvervskunde - læs mere om de nye regler her

Læs mere nedenfor

Det betyder de nye regler for dig

Én regning og én kontakt

Efter den 1. april 2016 er det fortsat os (NRGi Elsalg), der som din elleverandør opkræver betaling for dit elforbrug. Som noget nyt er det også os, der opkræver betaling for netydelser (f.eks. abonnement, afgifter og nettransport) på vegne af dit netselskab. 

 

Er NRGi Net dit netselskab, er I på elregningen blevet slutafregnet hos NRGi Net pr. 31. marts. Herefter er opkrævningen for netydelser pr. 1. april flyttet ned under afsnittet med opkrævninger fra NRGi Elsalg. Er NRGi Net derimod ikke dit netselskab, modtager du efter den 1. april en slutopgørelse fra dit netselskab, hvorefter du kun får én samlet regning fra din elleverandør, dvs. NRGi Elsalg. 

 

Efter 1. april skal du altid kontakte NRGi Elsalg, hvis du har spørgsmål vedr. flytning, regninger, forbrug mv.

 

For at gøre overgangen til de nye regler nemmere for dig, har vi hos NRGi Elsalg tidligere foretaget mindre ændringer på din elregning. Læs mere her.


Tilmelding til Betalingsservice skal gentages

Bor du ikke i NRGi Nets forsyningsområde, og er dine regninger fra NRGi Elsalg tilmeldt Betalingsservice, skal tilmeldingen ifølge lovgivningen gentages, for at vi kan tilføje betaling for netydelser til den samlede regning. Efter den 1. april 2016 får du derfor en regning pr. brev, som skal tilmeldes Betalingsservice. Det er naturligvis gebyrfrit.


Nye leveringsbetingelser

For at imødekomme de nye regler på elmarkedet har vi tilpasset vores leveringsbetingelser til de nye markedsvilkår. Du finder de opdaterede betingelser på www.nrgi.dk/betingelser. Er du kunde hos Nordjysk Elhandel, finder du dine nye leveringsbetingelser www.nrgi.dk/ned-betingelser.

 

Ønsker du ikke at acceptere de varslede ændringer, kan du naturligvis kræve aftalen ophævet frem til den 1. april 2016. 


Hvad betyder leveringspligt?

Med Engrosmodellens indførelse udfases forsyningspligten og der opstår istedet, det der kaldes en "leveringspligt" til husholdningskunder. For dig betyder det, at hvis du skifter adresse, skal du selv foretage et aktivt valg om, hvem der skal være din elleverandør på din nye adresse. Vælger du ikke en elleverandør, vil der ikke være strøm/føres strøm til din nye adresse. El skal med Engrosmodellens indførelse derfor betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.


Netselskabet har stadig ansvar for teknikken – husk evt. aflæsning

Selvom I altid skal kontakte NRGi Elsalg, er det fortsat dit netselskab, der står for de tekniske forhold omkring din elmåler og elnettet, og som skal sikre, at nettet fungerer.

 

Har du ikke en fjernaflæst måler, skal du aflæse måleren den 31. marts 2016 og indrapportere dine målertal, som du plejer. Du modtager information om aflæsning fra dit netselskab. Tjek de nye aftalevilkår for tilslutning til og brug af elnettet på dit netselskabs hjemmeside.


4 regninger om året

Efter den 1. april modtager alle private kunder 4 regninger om året. Det gælder dog ikke månedsafregnede kunder, der fortsat modtager 12 regninger årligt.


Din solcelleopgørelse påvirkes ikke

Er du  registreret som solcellekunde med årsbaseret nettoafregning, er betalingsforholdet til dit netselskab ikke blevet gjort endeligt op den 1. april 2016. Det følger fortsat din ordinære årsopgørelse, og din årsbaserede nettoafregning vil derfor ikke blive påvirket af de nye regler.Spørgsmål og svar til de nye regler:


Hvorfor er der sket ændringer?

Det er lovbestemt, at elmarkedet skal liberaliseres. Det sker for at gøre det mere gennemskueligt for dig som elkunde og for at gavne konkurrencen på elmarkedet. 


Hvad betyder de nye regler for mig?

Med de nye regler er det blevet nemmere at være elkunde. Uanset hvor du bor, modtager du efter den 1.april 2016 kun én regning fra din elleverandør. Dvs., at din regning fra NRGi Elsalg nu indeholder alt, der vedrører din elmåler. Også det, du førhen betalte til dit netselskab. NRGi Elsalg viderefakturerer netselskabets priser uden tillæg.

Efter 1. april 2016 har du desuden kun én kontakt, hvis du har spørgsmål vedrørende din elmåler, dine regninger osv. Har du spørgsmål, skal du altid kontakte din elleverandør, dvs. NRGi Elsalg A/S.


Hvorfor får jeg en opgørelse pr. 31. marts 2016?

Fra den 1. april 2016  har elleverandørerne overtaget hele afregningen. Alle er derfor blevet slutafregnet hos netselskabet pr. 31. marts 2016, hvorefter elleverandøren står for opkrævning af betaling for både elforbrug og netydelser.


Skal jeg aflæse min elmåler?

Har du ikke en fjernaflæst måler, skal du aflæse din måler den 31. marts 2016 og indrapportere dine målertal til dit netselskab, som du plejer. Du modtager information om aflæsning fra dit netselskab.


Påvirker de nye regler min solcelleafregning?

Som solcellekunde er du årsafregnet, og dit forbrug er derfor ikke blevet opgjort pr. 31. marts 2016. Din solcelleafregning bliver derfor ikke påvirket af de nye regler. 


Hvad sker der med min reducerede elafgift?

Den reducerede elafgift er ikke ændret med de nye regler. Nu opkræver vi blot både den ordnære elafgift op til 4000 kWh /årligt og dernæst den reducerede elafgift på forbrug udover de 4000 kWh/årligt. Kravene er naturligvis fortsat, at din helårsbolig opvarmes med el, samt at dette er registreret i BBR.


Skal jeg gentilmelde mine regninger til Betalingsservice?

Er NRGi Net ikke dit netselskab, skal din tilmelding til Betalingsservice gentages.  Tilmeldingen skal ifølge lovgivningen gentages, da regningen efter den 1. april indeholder alle afgifter og tariffer fra dit netselskab. Efter den 1. april får du en regning pr. brev, som skal tilmeldes Betalingsservice. Det er selvfølgelig gebyrfrit.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal flytte?

Hvis du skal flytte, skal du melde det til NRGi Elsalg senest 7 hverdage før din flyttedato. Så sørger vi for resten ligesom hidtil.


Strømmen er gået – hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte din elleverandør, dvs. NRGi Elsalg.


Hvem skal jeg kontakte med spørgsmål til mit forbrug og min måler?

Du skal kontakte os, din elleverandør.


Hvad er leveringspligt?

Med de nye regler er forsyningspligten ændret til en leveringspligt. Den nye leveringspligt betyder, at vi fra 1. april 2016 har pligt til at levere alle vores  elprodukter til alle privatkunder i de netområder, hvor vi markedsfører os.


Påvirker ændringerne min aftale om internet?

Når vi hos NRGi Elsalg taler om net, er der tale om elnettet og ikke fibernettet, som du får internet igennem. Ændringerne får derfor ingen betydning for din internetforbindelse.


GENVEJE

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, til statistik og til personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart. For at bruge vores website skal du godkende vores cookie- og persondatapolitik. Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke.

Læs mere her

OK