GUIDE TIL ELREGNINGEN

Her ser du et eksempel på en elregning, hvor de enkelte dele af en typisk elregning er forklaret.

Din elregning finder du på Mit NRGi.

Vær opmærksom på, at vi som dit elselskab skal opkræve betaling for alt det, der hænger sammen med køb og levering af strøm til din adresse. Vi opkræver derfor også betaling på vegne af staten og dit netselskab – dem, der ejer ledningsnettet og elmålerne i dit område. Det hele er samlet på din elregning.

Har du brug for hjælp til at forstå en elregning i vores tidligere design, kan du finde den her.

EKSEMPEL

SIDE 1 - OVERBLIK

 

Forudbetaling

Her kan du se, hvor meget du skal betale forud for næste periode. Beløbet er baseret på, hvor meget strøm vi forventer, at du kommer til at bruge og den forventede pris. Beløbet er inkl. abonnementer og faste gebyrer.

Opgørelse

Her er din opgørelse for sidste periode. Du kan se, hvor meget strøm vi forventede, du ville bruge, hvor meget strøm du faktisk har brugt, og om du har betalt for meget eller for lidt. Beløbene er inkl. abonnementer og faste gebyrer.

Øvrige poster

Eventuelle opgørelser eller ekstra gebyrer, som ikke er relateret til ovenstående perioder, vil fremgå her. Det kan være en flytteopgørelse, et rykkergebyr eller lignende.

Beløb til betaling

I denne linje kan du se det beløb, som du skal betale.

Betalingsmetode

Her finder du information om, hvornår betalingen senest skal ske, og hvilken betalingsmetode du er tilmeldt.

 

 

SIDE 2 - DETALJERET ELREGNING

 

Forudbetaling for næste periode

I denne sektion kan du se, hvilke poster du skal betale til os, netselskabet og staten for næste periode.

Forudbetaling til NRGi Elhandel

Her kan du se, hvilke poster du skal betale til os for næste periode. Posterne vil variere alt efter, hvordan prisen på dit elprodukt er sammensat, men de vil typisk inkludere prisen for strømmen, et abonnement og et betalingsgebyr.

Forudbetaling til netselskabet

Her kan du se de beløb, du skal betale til dit netselskab for næste periode. Betalingen går til transport af din strøm.

Posterne i denne sektion vil variere alt efter, hvilket netselskab du har. Dit netselskab er bestemt af, hvor du bor, og vil være det samme lige meget, hvilket elselskab du køber din strøm igennem.

Forudbetaling til staten

Her ser du de afgifter og tariffer, du skal betale til staten for næste periode.

Det drejer sig blandt andet om PSO-afgift, som er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling på elområdet, samt elafgift.

Disse poster vil være de samme lige meget, hvilket elselskab du køber din strøm igennem.

 

Samlet pris

Her fremgår den samlede pris for den næste periode. Det er dette beløb, du også kan se på side 1 under næste periode.

Opgørelse for sidste periode

Denne sektion indeholder de samme elementer som den ovenstående, men her kan du se fordelingen af poster for sidste periode.

SLUT MED AT VENTE PÅ DIN ÅRSOPGØRELSE

Tidligere blev din elmåler kun aflæst én gang om året, og derefter fik du en årsopgørelse. Hele året var dine elregninger altså baseret på et forventet forbrug, og ved årsopgørelsen fandt vi ud af, om du havde brugt mere eller mindre strøm end forventet, og om du så skulle have en ekstra regning eller penge tilbage.

Fordi alle har fjernaflæste målere, er det nu muligt at få aflæsningerne løbende. For at sikre at dine betalinger hele tiden er så tæt på dit faktiske forbrug som muligt, laver vi derfor en opgørelse på hver regning. Det er det punkt, der hedder "Korrektioner for tidligere perioder". På den måde undgår du store ekstraregninger eller at have et stort beløb til gode hos os.

Kundeservice

Lukket

Åbningstider

  • Mandag 8:00 - 18:00
  • Tirsdag 8:00 - 18:00
  • Onsdag 8:00 - 18:00
  • Torsdag Lukket
  • Fredag 8:00 - 18:00
  • Lørdag Lukket
  • Søndag Lukket