Energipark Tuekær

Projektet består af et forslag med 15 nye vindmøller, der har en totalhøjde på op til 150 meter samt et solcelleanlæg fordelt på to områder på samlet ca. 180 ha.

Projektet i Brønderslev Kommune består ligeledes af 15 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

NRGI Renewables har 5. juni 2020 ansøgt om opstilling af 15 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter og ca. 150 ha solceller i området Tuekær, der er beliggende syd for Gerå på grænsen til Brønderslev Kommune.

NRGI Renewables har desuden indgået et samarbejde med Eurowind, der har søgt om et vindmølleprojekt med 15 vindmøller i Bolle Enge i Brønderslev Kommune umiddelbart nord for Gerå.

Projektbeskrivelse

I Aalborg Kommune består projektet af et forslag med 15 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter og et solcelleanlæg fordelt på to områder på samlet ca. 180 ha. I Brønderslev Kommune består det ligeledes af 15 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

[LINK TIL DOWNLOAD AF PDF-FIL MED PROJEKTBESKRIVELSE]

Se kort over projektet

I projektforslaget opstilles 15 vindmøller på en ret linje på begge sider af Gerå, der markerer kommunegrænsen mellem de to kommuner, som vist på kortet.

Se kort i fuld størrelse

Forventet tidsplan

Debatfasen kører fra den 19. marts til den 23. april 2021. Her kan interesserede komme med forslag og ideer til, hvilke undersøgelser, der skal være indeholdt i de kommende miljøvurderinger.

[LINK TIL DOWNLOAD AF TIDSPLAN]

Miljøkonsekvenser

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, inden projektet kan realiseres. En miljøkonsekvensrapport er en omfattende, grundig beskrivelse af, hvordan et projekt kan forventes at påvirke det omgivende miljø.

[LINK TIL DOWNLOAD AF INFORMATION OM RAPPORT]

VE-loven

VE-loven er en Lov om fremme af Vedvarende Energi (VE-loven LBK nr. 125 af 07/02/2020 samt efterfølgende ændringer og tilhørende bekendtgørelse). Den fastlægger ordninger til fremme af vedvarende energiformer, herunder vindmøller og solcelleanlæg, som giver nye muligheder for naboer til vindmøller og solcelleanlæg.

Værditab på din ejendom

Bygherre er forpligtet til at betale værditab til ejerne af de omgivende ejendomme, der skønnes at miste værdi som følge af anlæggets opførelse. Energistyrelsen skal informere om værditabsordningen på et offentligt møde senest fire uger inden udløbet af høringsfasen for miljøkonsekvensrapport og lokalplan. Der nedsættes en vurderingskommission, der fastsætter omfanget af en eventuel erstatning. Værditabserstatning søges gennem Energistyrelsen, som administrerer ordningen.

Bygherre har pligt til at tilbyde en salgsoption til beboelsesejendomme, som har fået vurderet et værditab, og som er beliggende inden for en afstand af 900 meter fra den nærmeste vindmølle, og op til 200 meter fra solcelleanlægget i projektet. Pligten gælder dog kun, hvis en taksationsmyndighed vurderer at ejendommens værditab overstiger 1 % af ejendommens værdi.

VE-bonus og grøn pulje

Bygherre er forpligtet til at betale en årlig VE-bonus til naboer, der bor inden for en afstand på 600-1200 meter af den nærmeste vindmølle eller indenfor 200 meter af solcelleanlægget. Bonussen består af en årlig, skattefri udbetaling. Udregningsmodellen fremgår af BEK 2161 af 14/12/2020. Størrelsen på beløbet afhænger af produktionen fra 6,5 kW og den gældende elsalgspris. Beløbet forventes at blive på omkring 3500 til 6500 kr. for vindmøller og ca. 2500 kr. for solceller pr. husstand pr år.

Den grønne ordning er genindført og forpligter bygherren til at indbetale et beløb på 125.000 kr. pr. opført MW landvind samt 40.000 kr. pr. MW solcelleanlæg til den kommune, som anlægget opføres i. For de ansøgte projekter svarer det til et beløb på 20-26 mio. kr. i alt. Den grønne pulje administreres af de to kommuner hver for sig og kan anvendes bredt til kommunale tiltag i - og omkring lokalområdet, inden for 3 år fra indbetalingen.

Om NRGi Renewables

NRGi Renewables investerer kapital, viden og ressourcer i vedvarende energi. Vi udvikler, projekterer og gennemfører vores egne energiprojekter med vindmøller og solceller i hele Danmark.

Vi understøtter på den måde den grønne omstilling af vores energisystem og samtidig NRGi's målsætning om at bidrage til et velfungerende samfund og en renere planet.

Vi drifter vores egne vind- og solcelleanlæg, der i 2018 producerede strøm svarende til 57.000 hustandes årlige energiforbrug.

Det er vores hensigt, at vores projekter skal bidrage til grøn omstilling og billig energi til borgerne og samtidig i andelstankens ånd også til lokalsamfundsudvikling, der hvor vores projekter opføres. Det kan gøres på mange måder, og derfor starter det altid med dialog med lokale interesseorganisationer.

Vi er altid interesseret i nye projektmuligheder, så hvis du har en idé til et energiprojekt, som du ønsker at få vurderet, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til projektet.

Peggy Friis
Projektudvikler ved NRGi Renewables 
+45 2132 8198 / pefr@nrgi.dk

Anders Stenholt Brusgaard
Afdelingsleder ved NRGi Renewables
+45 3056 2511 / ansb@nrgi.dk