Elforbrug bliver til nye træer

03.03.2020

Foto: Peter Clausen

Den 24. februar mødte vores kunder et nyt produkt, ”Bevar-Mig-El”, som er født ud at et samarbejde med Hedeselskabet. Med det produkt i kurven kan elkunderne trygt tænde for kontakten i hjemmet vel vidende, at der bliver plantet nye træer i Danmark.

Mens Hedeselskabet gennem det meste af 2019 har arbejdet på konceptet om ’Klimaskov – for fællesskabet’, har vi hos NRGi arbejdet med, hvordan vi kan sikre, at vores kunder får mulighed for at kompensere for klimaaftrykket af deres elforbrug. Derfor passede det som fod i hose, da vi mødte Hedeselskabet sidst i 2019. Det er blevet til et nært samarbejde, og vores kunder præsenteres nu for et nyt elprodukt, som blandt andet sikrer skovrejsning i Danmark.

”Som energikoncern har vi et ansvar for at aflevere vores planet på en ordentlig måde til de næste generationer, og vi arbejder løbende med, hvordan vi kan give vores andelshavere og kunder bæredygtige valg. El er livsnødvendigt, men vi må også konstatere, at det er et lavinteresseområde – set fra kundens perspektiv. Derfor handler det også om, hvordan vi kan formidle historien om klima set ud fra elforbruget, og hvordan vi kan give kunderne nogle aktive valg,” siger Jakob Bundgaard, adm. direktør for NRGi Elsalg.

Vi sælger allerede i dag grøn strøm, hvor kunden er med til at sikre en udbygning af produktionen af vedvarende energi – i dette tilfælde fra vindmøller. Vi ejer egne vindmøller og solceller, men vi manglede noget.

”Der findes mange spændende initiativer, vi kunne gå ind i, men vores analyser viser, at det skal være nærværende for forbrugeren. Det kan være svært at forholde sig til projekter i Asien. Vi manglede desuden et billede på ’grøn strøm’ – du kan ikke se på din lampe, hvor strømmen kommer fra. Men ved at købe et produkt, som sikrer skovrejsning i Danmark, så er det både lokalt, nært og synligt, og derfor passer Hedeselskabets koncept helt perfekt,” siger Jakob Bundgaard.

Elforbrug bliver til skov
Mange forbrugere vil gerne give deres bidrag til grøn omstilling og klimaforbedrende tiltag, men det kan være svært at vide, hvor man skal tage fat. Men fra den 24. februar kan vores kunder, eller kommende kunder, altså vælge et nyt produkt ”Bevar-Mig-El”.

Den mængde CO2, der bliver udledt ved at producere en kWh, bliver kompenseret ved at plante træer, og i prisen er også indeholdt, at strømmen er indkøbt fra vedvarende energikilder. En husstand med fire personer bruger gennemsnitligt 4.500 kWh om året, og det betyder, at cirka fire nye træer hvert år bliver plantet på jord, erhvervet af Hedeselskabet. Elregningen – den stiger blot med cirka 20 kroner pr. måned.

”Vi ser det som en mulighed for, at man som kunde tager aktiv part i en bæredygtig udvikling. Gennem dette produkt er du med til at øge andelen af vedvarende energi fra vind i elnettet, og samtidig bidrager du yderligere til en mere langsigtet omstilling via skovrejsning. Og det handler ikke kun om klima – det handler også om natur, rekreative arealer, det aktive liv osv.,” siger Jakob Bundgaard og fortsætter:

”Vi er meget spændte på, hvor det kan udvikle sig hen. Det bliver det produkt, vi præsenterer øverst på hjemmesiden, og vi har ambitioner om, at det skal overtage fra nogle af de andre produkter. I dag vælger mere end hver tredje private kunde, der online bestiller strøm fra NRGi, et grønt produkt, og vi ser både for private og erhverv en tendens til øget fokus på, hvordan man selv kan bidrage. Og så forventer vi også en øget skiftefrekvens – derfor er det selvfølgelig også med til at understøtte vores udvikling som energiselskab.”

Vi kommer lige som Hedeselskabet med en lang historie i bagagen. NRGi fejrede 100-års jubilæum for fem år siden, og hele andelstankegangen gør det naturligt for os at tage et stort ansvar for udviklingen af samfundet.

”Vi er et produkt af, at der har været et fællesskab om at udvikle elnettet – lige som der var andelsslagterier og -mejerier. Det er den lille flok, der sammen kan løfte noget stort. Det giver rigtig god mening at kombinere med Hedeselskabets erfaring med skovrejsning. Derudover kommer vi ud af en ’sort’ sektor til i dag at være en af de mest grønne, og derfor vil vi gerne bidrage ved at at sætte retning, udvikle og gøre tingene bedst muligt,” siger Jakob Bundgaard.

 

Vidste du, at ...

Skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2.

Træer kan lagre CO2 i flere hundrede år, og anvendes træet til møbler og bygninger, lagres CO2'en, så længe produkterne eksisterer.