HVAD ER EN ELDEKLARATION?

En eldeklaration er noget for dig, der går op i, hvor strømmen kommer fra, og hvordan den påvirker miljøet.

En eldeklaration er i princippet det samme som en varedeklaration, der viser, hvad varen er lavet af. Eldeklarationen er et dokument, der viser dig, hvilke energikilder (fx kul, vind og vand) der er brugt til at fremstille strømmen, og hvordan den elproduktion har påvirket miljøet.

Der findes tre forskellige typer deklarationer:

  1. Miljødeklaration fra Energinet
  2. Generel eldeklaration
  3. Individuel eldeklaration.

Dem kan du læse mere om herunder.

MILJØ- OG ELDEKLARATIONER

 

Miljødeklarationer: Sådan er en dansk kWh produceret

Energinet er ansvarlig for elnettet i Danmark, og de viser i deres miljødeklaration, hvor strømmen i Danmark kommer fra. Miljødeklarationen kombinerer informationerne fra den generelle og de individuelle deklarationer for at vise, hvad der rent faktisk kommer ud af stikkontakterne.

Oplysningerne samles i en miljødeklaration, hvor man kan se, hvordan en dansk kWh er produceret, og hvor strømmen i gennemsnit over et helt år kommer fra. I miljødeklarationen kan der for eksempel stå, at 70% af strømmen i Danmark et år kom fra kul, olie og atomkraft, og at de resterende 30% kom fra vedvarende energikilder.

Beregningerne er baseret på den danske produktion og det danske forbrug sammen med den import og eksport, der sker i løbet af året.

Se miljødeklarationen fra Energinet

Generel deklaration: Energikilder og miljøpåvirkninger fra produkter uden Klima el

Den generelle eldeklaration siger i modsætning til miljødeklarationen ikke noget om den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter. Den siger noget om, hvilke energikilder der bruges til produktion af strøm til dem, der har valgt en almindelig elaftale (og ikke fx Klima el, som er dækket af den individuelle eldeklaration).

Deklarationen viser altså den gennemsnitlige brændselsfordeling af kul, olie, atomkraft osv. for den strøm, der er produceret til almindeligt salg af elektricitet i Danmark. I den generelle eldeklaration kan du også se, hvordan produktionen påvirker miljøet.

Den generelle eldeklaration omfatter ikke individuelt deklareret strøm, dvs. klimaprodukter, hvortil der købes grønne certifikater svarende til kundens forbrug – det, vi kalder Klima el.

Se den generelle eldeklaration fra NRGi Elsalg

Individuel eldeklaration: Energikilder og miljøpåvirkninger fra produkter med Klima el

Den individuelle eldeklaration er relevant for dig, der har tilvalgt Klima el i din elaftale. Deklarationen viser, hvilke energikilder Klima el kommer fra, og hvordan det påvirker miljøet.

Bemærk, at den individuelle eldeklaration ikke kan sige noget om den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter. Den information finder du i miljødeklarationen. Vi kan nemlig ikke sørge for, at du med en Klima el aftale kun får klimavenlig strøm ud af stikkontakterne. Men den mængde strøm, du bruger, køber vi fra danske vindmøller, så andelen af vedvarende energi i Danmark stiger. Det vil kunne ses i miljødeklarationen.

Se den individuelle eldeklaration fra NRGi Elsalg

NRGi's energisammensætning

Deklarationen viser hvilke energikilder, der er medregnet til dit elkøb samt de tilknyttede miljøpåvirkninger.

Se NRGi Elsalgs energisammensætning