DET BETYDER BLADENE

Forbrugerombudsmanden har indført en klassificering af grønne strøm-produkter. 

Et grønt blad

Strømprodukter kategoriseret med ét blad betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da vi køber oprindelsesgarantier svarende til hele dit elforbrug

To grønne blade

Strømprodukter kategoriseret med to blade betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da vi køber oprindelsesgarantier svarende til hele dit elforbrug. Derudover sørger vi for klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den strøm, du forbruger.

Uanset hvilket produkt du vælger, får du ikke ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet i elnettet.

HVAD ER OPRINDELSESGARANTIER OG GRØN STRØM EGENTLIG?

Der findes kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm (der produceres af vedvarende energikilder som fx vindmøller) og ”traditionel” sort strøm (der er produceret på fx kulkraftværker).

Fordi strømmen blandes sammen i det fælles ledningsnet, har det været nødvendigt at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, vi går ind og køber på dine vegne.

Hvordan fungerer det i praksis?
I praksis fungerer det ved, at dit her og nu-forbrug "låner" blandet strøm af det fælles ledningsnet, hver gang du tænder for en stikkontakt.

Den strøm du forbruger, holder vi regnskab med, og køber den tilsvarende mængde fra danske vindmøller via de omtalte oprindelsesgarantier – dermed er du garanteret, at dit energiforbrug i sidste ende er dækket af 100% grøn strøm.

Alt det praktiske holder vi styr på – så det er ikke mere besværligt for dig at vælge grøn strøm frem for sort strøm!

HOS NRGI BLIVER STRØM TIL NY SKOV

Hos NRGi arbejder vi for en renere planet til glæde for alle os, der er her i dag og alle dem, der skal tage over efter os. Netop derfor er det vigtigt, at det er nemt for dig og vores andre elkunder at vælge en bæredygtig energiløsning – så vi alle bliver del af den grønne omstilling.

Skov er noget af det mest effektive til at binde og lagre den CO2, som udledes. Derfor planter vi i fællesskab med vores elkunder en helt ny skov, der kommer os og de fremtidige generationer til gavn.

Sammen skaber vi fremtiden
En husstand på 2 voksne og 2 børn bruger i gennemsnit 4.500 kWh om året, hvilket er lig med, at der bliver plantet 4 træer om året i vores nye Bevar-Mig-El-skov.

For at det batter noget, skyder vi det hele i gang med at plante, hvad der svarer til 10 fodboldbaner i Østjylland (5 hektar), som vi sammen med dig og vores andre kunder får til at vokse år for år.

Til at hjælpe os har vi indgået et samarbejde med Hedeselskabet, der har 150 års erfaring med skovrejsning, naturpleje og skånsom drift med fokus på biodiversitet. Det er også Hedeselskabet, der står som garant for dokumentationen af gevinsten for miljøet og sørger for, at skoven trives, så vi alle kan komme ud og nyde naturen i vores fælles skov.

Bestil Bevar-Mig-El til intropris her.