Lær os bedre at kende

Om os


Vi er ejet af 225.000 andelshavere og består af 1.500 kompetente og engagerede medarbejdere, som med både hænder og viden bidrager til et grønnere og et mere velfungerende Danmark - på kort og på lang sigt.

Mor og datter kigger på en computer

Vision

Vi arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

Mission

NRGi er et forbrugerejet andelsselskab.

Vi vil skabe værdi for vores andelshavere og for samfundet ved at arbejde for et el-sikkert og digitalt Danmark, den bedst mulige udnyttelse af vores energiressourcer og et bygget miljø, hvor mennesker lykkes arbejdsmæssigt og privat.

Vi vil sikre råderum, baseret på økonomiske sikre valg og ordentlighed, til investeringer i bæredygtige initiativer, virksomheder og teknologier, der understøtter vores vision og medvirker til at skabe værdi for vores andelshavere og kunder.

Vi vil søge samarbejde og partnerskab med virksomheder, organisationer og fælleskaber, der deler intentionen i vores vision, om at medvirke til et velfungerende samfund og en renere planet.

Præsentation om NRGi på en skærm

Vores pejlemærker

Vores værdier er opbygget om de pejlemærker, der udgør fundamentet i vores koncernstrategi:

  • Planeten - Vi arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.
  • Fælleskab - Vi er født ud af tanken om, at jo mere vi er fælles om, jo mere kan vi opnå.
  • Samfundet - Vi arbejder for et velfungerende samfund, hvor vi lykkes arbejdsmæssigt og privat. 
  • Sikre økonomiske valg - Vi ved, at sikre økonomiske valg er forudsætningen for vores berettigelse. 

Vores rolle i samfundet

Vi investerer i vigtig infrastruktur

Samfundets udvikling og den moderne livsstil stiller højere og højere krav til den bagvedliggende infrastruktur.

Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at sikre et fremtidssikkert el- og fibernet til gavn for vores andelshavere.

Vi bidrager til den grønne omstilling

Vi udvikler og investerer i sol- og vindprojekter, der sikrer en øget produktion af el fra vedvarende energikilder.

Vi ønsker at medvirke til, at Danmark når sine klimamål. Vi har sikret, at vores elkunder har mulighed for at træffe et bæredygtigt energivalg, når de køber el hos os.

Vi fremtidssikrer NRGi

Vi har et ansvar for at sikre et økonomisk overskud for vores andelshavere, og samtidigt sikre et økonomisk råderum til de investeringer, der er nødvendige for, at vi fortsat kan udvikles.

Vi bidrager til at give relevante svar på nogle af de udfordringer, som vores kunder, andelshavere og samfundet møder.

Vores aktiviteter