DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 

Slut med flere personer på elaftalen

Som en konsekvens af GDPR (databeskyttelsesloven) er det ikke længere muligt at tilmelde flere personer på en elaftale hos NRGi Elhandel.

Beslutningen ændrer ikke noget i forhold til aftalen mellem udlejer, boligadministrator og NRGi Elhandel. 

Herunder finder I svar på en række spørgsmål til ændringen.

Kan flere personer/lejere disponere over en elaftale, selvom der kun står én person på aftalen?
Hvis en person ringer med spørgsmål vedrørende en specifik elaftale, og det ikke er den person, som står på elaftalen hos os, må personen godt spørge ind til oplysninger og råde over elaftalen, hvis det fremgår af de offentlige registre, at personen har bopæl på den adresse, der spørges ind til. Henvendelsen skal desuden dreje sig om emner, man vurderes at være fælles om på adressen, f.eks. regninger og forbrug.  

Hvad sker der med de nuværende elaftaler, hvor der er flere personer på aftalen?
De registrerede personer bliver indtil videre stående i vores IT-system, og deres aftaler er uændrede.

Hvad sker der, hvis en udlejer eller boligadministrator alligevel oplyser to navne ved oprettelse af en elaftale?
Så vælger boligteamet én af de oplyste personer.

Hvem hæfter for elregningen?
Det er den person, der står nævnt på elaftalen og dermed regningen, som hæfter for betaling af elregningen overfor NRGi Elhandel - uanset om der bor flere på adressen eller ej.

Kan den person, som står på elaftalen, pludselig ikke betale, gælder det dog, at den/dem, der forbruger, også skal være med til at betale. Kan personen på elaftalen ikke betale, hæfter de øvrige personer, der er registreret på adressen (over 18 år), og som har været med til at forbruge strømmen, derfor også.

CPR-nummer på tilflytter er en forudsætning for tilmelding

Da Engrosmodellen trådte i kraft den 1. april 2016, blev CPR-nummeret en nødvendighed for at bestille strøm eller melde tilflytning. CPR-nummeret er en forudsætning for, at vi som elselskab kan kommunikere med datahubben (elmarkedets fælles database over samtlige elkunder på det danske marked). Det er et branchekrav fra Energinet, vi som elselskab er underlagt.

Det er derfor vigtigt, at du oplyser tilflytters CPR-nummer, så vi kan behandle den flytning, du melder på vegne af andre.

Bruger du vores formular til indhentning af fuldmagt, er du sikker på, at vi får oplyst tilflytters CPR-nummer.

Vi har udformet et brev, du kan udlevere til dine lejere i forbindelse med indhentning af CPR-numre. Du finder brevet her.

Gør flytteprocessen lettere – husk tilflytters e-mail

Med tilflytters e-mail-adresse kan du gøre flytteprocessen lettere og mere effektiv for dine lejere og for jer selv.

Når du anmelder flytning på vegne af dine lejere, beder vi dig oplyse tilflytters e-mail i flytteformularen under tilflytteroplysninger.

Når vi kender tilflytters e-mail, har vi mulighed for at sende tilflytter en ordrebekræftelse på elaftalen, så snart vi har registreret flytningen. På den måde forkorter vi behandlingstiden for tilflytter og reducerer antallet af henvendelser til jer. Samtidig sparer vi på ressourcerne og passer bedre på miljøet.

Vi bruger lejemålsnumre i stedet for installationsnumre

Vores nye kundesystem bruger ikke installationsnumre. Vi arbejder ud fra adresser og kan derfor tilbyde at registrere de lejemål, der er tilknyttet administratoraftalen, på jeres specifikke lejemålsnumre. På den måde kan vi let og hurtigt finde jeres lejemål frem ved spørgsmål, hvis du bare oplyser lejemålsnummer.

Har I endnu ikke en administratoraftale med os, kan du læse mere om mulighederne for at spare tid og penge med en administratoraftale.

Få besked ved fraflytning i utide

Har I en administratoraftale med os, får I automatisk en mail, hvis en af jeres lejere selv melder fraflytning til os og opsiger sin elaftale. Det sker, i det øjeblik vi taster fraflytningen i vores system. Da man skal melde fraflytning mindst 3 dage før, vil I på den måde blive varslet om disse mellemperioder, så I har mulighed for at kontakte lejeren. Det forudsætter selvfølgelig, at lejeren har NRGi Elhandel som elleverandør.

Læs mere om, hvordan I kan spare tid og penge med en administratoraftale.

Udnyt administratoraftalens fordele på alle installationer og målere

Husk at give os besked, hvis I køber ejendomme. Så sørger vi for at registrere det på jeres kundenummer, så I udnytter administratoraftalens fordele på alle jeres installationer. Husk også at lave en tilmelding til os, når der bliver opsat nye elmålere, for at sikre, at der kommer strøm til dem.

Har I endnu ikke en administratoraftale med os, kan I læse mere om mulighederne for at spare tid og penge med en administratoraftale

Husk fuldmagt ved valg af elselskab

Det kræver en skriftlig accept fra den nye beboer på adressen, hvis du skal melde flytning på vegne af andre.

For at gøre det nemt for dig har vi udarbejdet en fuldmagt, der sikrer dig de nødvendige oplysninger.

Hent fuldmagt til valg af elselskab