Energioptimering fra A-Z

Totalkoncept: Jeres vej til grøn omstilling

Kunde og rådgiver

Grøn omstilling skal ikke være sort snak

I NRGi har vi sat os for at gøre det nemmere for virksomheder og industrien at komme i gang med den grønne omstilling. Med vores nye totalkoncept kan vi hjælpe jer fra start til slut med den forudgående screening og analyse, finansiering og implementering af grønne projekter.

I får et team af vores eksperter omkring jer, og vi kan fungere som både rådgiver og bygherre, sådan at I kan opretholde en uforstyrret produktion eller daglig drift.

I får en nem og sikker vej til jeres nye grønne løsninger, der både er fagligt og strategisk funderede. Samtidig fremtidssikrer I virksomheden mod de stigende krav og forventninger fra kunder og samarbejdspartnere om CO2-besparelser og grønnere regnskaber. 

Totalkoncept fra A-Z

Totalkoncept 04 29
Totalkoncept 04 30
Totalkoncept 04 31
Totalkoncept 04 32

Vi finder jeres skjulte besparelsespotentiale

I den daglige drift, hvor der er fokus på produktion og driftsoptimeringer, kan det være svært som virksomhed at få øje på, hvor besparelsespotentialet er gemt.

Vores rådgivere vil som det første foretage en screening, hvor de identificerer de muligheder, der er for at effektivisere energiforbruget. Men vi har også blik for andre forbedringer, fx almindelige driftseffektiviseringer.

Energioptimering

Energiprojekter, der finansierer sig selv

I får et samlet projektforslag, der er lavet på baggrund af vores screening. Hvis I ønsker, kan I tilvælge vores finansieringsløsning, der sikrer, at investeringen i energireducerende tiltag, ikke belaster jeres virksomheds kreditværdighed eller likviditet.

Ud over at I får skubbet virksomheden i en grønnere retning, vil I typisk også opleve andre afledte effekter af de energireducerende projekter. Investering i nye anlæg giver fx typisk hurtigere processer, højere kvalitet i outputtet eller lavere bemanding til betjening.

Vil I vide mere om hvordan vi kan hjælpe jer fra A-Z med energioptimering?

  • Er totalkonceptet relevant for jeres virksomhed?
  • Hvordan fungerer finansieringsløsningen?
  • Hvad kræver det at komme i gang?

Kontakt os her for en uforpligtende snak, så ringer vi jer op hurtigst muligt.

Når du kontakter NRGI Rådgivning A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Når du kontakter NRGi Elhandel A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.