Økonomien behøver ikke at stå i vejen for energibesparelser

Grøn omstilling kan finansiere sig selv

Medarbejdere Ved Solcellemark I Nees

Investér i energioptimering og lad besparelserne betale

Store energiprojekter koster penge – men de kan finansiere sig selv!

NRGi tilbyder en enkel løsning, hvor energireducerende projekter kan finansieres 100% af de besparelser, jeres virksomhed opnår.

Det betyder, at finansieringen ikke belaster jeres likviditet.

Finansieringen vil være efterstillet jeres eksisterende bankaftaler, og dermed kan I bruge jeres likviditet og kreditramme på andre strategisk vigtige projekter - uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Det er godt for jeres virksomhed - og godt for den grønne omstilling.

Hvem er finansieringsløsningen relevant for?

Finansieringsløsningen er relevant for jeres virksomhed, hvis I kan sætte kryds ved en eller flere af følgende:

  • Vores virksomhed ønsker at nedbringe udgifter til energi - og vurderer at der er et stort besparelsespotentiale
  • Vores virksomhed vil investere min. 3 mio. kr. i et eller flere energioptimerende projekter.
  • Vores virksomhed ønsker en A-Z løsning, hvor alle aspekter af vores energireducerende tiltag varetages af NRGi - inkl. finansiering.
  • Vores virksomhed ønsker ikke at optage alm. banklån, fordi det vil belaste likviditet eller kreditværdighed.
Finansiering Illustration

Sådan fungerer finansieringsløsningen

NRGi foretager en indledende screening af din virksomhed for at identificere hvor der er mulighed for optimering, hvor stort et besparelsespotentiale, der er tale om, og hvilken investering, det kræver.

På baggrund af denne indledende låneberegning, udfylder din virksomhed et ansøgningsskema med tilhørende dokumentation, som sammen med det planlagte energioptimeringsprojekt lægges til grund for den endelige lånesagsbehandling hos NRGi's finansieringspartner, Energifinans.

Låneansøgningen behandles hos Energifinans på samme vis som ved øvrig lånoptagelse hos banker. Din virksomhed vil blive anmodet om eventuelt yderligere materiale, fx årsregnskaber, kvartalsrapporter og budget.

Lånet udbetales på baggrund af projektplanen og i takt med etableringen af projektet, når NRGi Rådgivning som bygherrerådgiver løbende godkender og adviserer betalinger af etableringsomkostninger. Projektopførelsestiden kan variere, men vil typisk være maks. 12 måneder.

Når projektet er færdiggjort og de beregnede energibesparelser realiseres, begynder tilbagebetaling af lånet med kvartalsvise ydelser frem til tidspunktet, hvor lånet er fuldt indfriet.

Fordele ved NRGi's finansieringskoncept

100% finansiering

100% finansiering

100% finansiering i hele projektets løbetid. Finansieringen kan dække ét større projekt eller flere mindre projekter i en pulje. 

Belaster ikke kreditværdighed

Belaster ikke kreditværdighed

Lånet belaster ikke din virksomheds kreditværdighed, da det vil være efterstillet din virksomheds eksisterende bankaftaler.

Likviditetsneutral

Likviditetsneutral

Lånet dækker den samlede projektsum inkl. alle omkostninger. Din virksomhed skal således ikke anvende egen likviditet.

Fast ydelse

Fast ydelse

Den kvartalsvise ydelse er fast i hele lånets løbetid. Ydelsen fastsættes på baggrund af den beregnede energibesparelse. 

Mulighed for indfrielse før tid

Mulighed for indfrielse før tid

Lånet er fleksibelt og kan indfries helt eller delvist før tid, hvis din virksomhed ønsker det.

Nem låneproces

Nem låneproces

Simpel lånedokumentation og ukompliceret aftaleproces

Er du interesseret i at høre mere om  finansiering af jeres energioptimering?

  • Er finansieringskonceptet relevant for jeres virksomhed?
  • Hvad kræver det at komme i gang?

Kontakt os her for en uforpligtende snak, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Når du kontakter NRGI Rådgivning A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Når du kontakter NRGi Elhandel A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Ofte stillede spørgsmål