Artikel

Hørkram Foodservice vil udnytte deres overskudsvarme i 2024


Fjernvarme til husstande i Sorø og effektiv drift af logistikcenter. Vi hjælper den landsdækkende distributør af fødevarer med at få det optimale ud af deres energi og overskudsvarme.

I 1998 kunne Hørkram Foodservice for første gang slå dørene op til deres logistikcenter i Sorø.

Et logistikcenter, der sidenhen er blevet udvidet fem gange – senest med en fordobling til dets nuværende størrelse: 62.000 m2.

Udvidelserne af logistikcentret har også budt på et nyt køle- og frostlager. Men selv med en moderne kølecentral kan man dog ikke forhindre, at der genereres overskudsvarme fra nedkølingen af lager- og produktionsfaciliteter.

Takket være stærke partnerskaber, kompetent rådgivning og nye, energioptimerende løsninger, vil overskudsvarmen fra Hørkram Foodservices logistikcenter fremover blive til fjernvarme i Sorø samt intern central- og procesvarme.

Om casen

Fra 2024 vil Hørkram Foodservice på deres logistikcenter i Sorø forbruge lige så meget elektricitet, som de leverer i varmegenvundet fjernvarme til Sorø Forsyning, målt i kWh. Transporten af varer til og fra centeret er ikke inkluderet i dette energiforbrug.

Mål

20 procent

20 procent

af fjernvarmebehovet i Sorø vil blive dækket af overskudsvarmen.

Slut med naturgas

Slut med naturgas

Hørkram Foodservice vil helt eliminere brugen af naturgas.

“Det er ganske enkelt vores samfunds­ansvar at identificere, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.”
Claus Bredvig Centerdirektør, Hørkram Foodservice, Sorø

Udnyttelse af overskudsvarme

Lige siden Hørkram Foodservice udvidede deres logistikcenter med et nyt køle- og frostlager, har de ønsket at eliminere brugen af gas.

Med nærværende projekt og samarbejdet med Sorø Fjernvarme, er det lykkes at slå tre fluer med ét smæk ved at eliminere brugen af gas, udnytte overskudsvarme til fjernvarme og opnå en betydelig vandbesparelse på sitet.

Og det vækker glæde hos Claus Bredvig, der er Centerdirektør i Hørkram Foodservices Sorø-afdeling.

”For en virksomhed af vores størrelse er det helt naturligt, at vi altid har fokus på, hvordan vi kan reducere vores miljøbelastning og være med til at bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det er ganske enkelt vores samfundsansvar at identificere, hvor vi kan være med til at gøre en forskel,” siger Claus Bredvig, som tilføjer:

”Med dette varmegenvindingsprojekt opnår vi flere bæredygtighedstiltag på én gang. Vi udnytter først og fremmest vores overskudsvarme effektivt til opvarmning af vores egne bygninger og husstande i samarbejde med Sorø Fjernvarme. Derudover erstatter vi vores naturgasforbrug med en moderne og energibesparende varmepumpeløsning.”

Alle typer af overskuds­varme kan udnyttes

Vidste du, at både højtemperatur eller lavtemperatur overskuds­varme, kan udnyttes?

Højtemperatur kan anvendes direkte, mens lavtemperatur kan udnyttes ved hjælp af varmepumpe.

Hørkram Foodservice lagercenter i Sorø set udefra

Overskudsvarme vil både erstatte naturgas i logistikcentret og blive til fjernvarme i Sorø.

Naturgas er et afsluttet kapitel

Foruden at udnytte den eksisterende overskudsvarme har Hørkram Foodservice også haft en målsætning om at fortrænge deres nuværende gasforbrug til deres tre kedelcentraler i deres logistikcenter.

For at dette kunne lykkes, har det været nødvendigt at sammenkoble Hørkram Foodservices interne varmesystemer til ét samlet varmefordelingssystem, som via en ny varmepumpe er i stand til at sende overskudsvarmen rundt i logistikcentret og over til Sorø Fjernvarme.

Ricky Bjørkvik er meget tilfreds med resultaterne af varmegenvindings­projektet.

“Energien til drift af sitet vil blive udnyttet så effektivt, at der på sigt vil blive brugt lige så mange kWh elektricitet som der sendes ud til fjernvarme,” siger Ricky Bjørkvik, som tilføjer:

”Det er tydeligt at mærke, at Hørkram Foodservice brænder for at gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling, og at det er strategisk funderet i virksomheden at gennemføre ambitiøse energi- og CO2-besparende projekter. Med den strategiske kurs på plads har vi som rådgivere hjulpet Hørkram Foodservice med at definere og prioritere projekter med udgangspunkt i de tiltag, der har størst effekt og indvirkning.” 

Gode råd om udnyttelse af overskudsvarme

  • Fra den 1. januar 2022 blev afgiften på at udnytte virksomheders overskudsvarme fjernet. Det kan betyde, at projekter omhandlende overskudsvarme, der tidligere ikke var rentable, nu er blevet det.
  • Skal din virksomhed udskifte jeres eksisterende varmeanlæg, bør du overveje, hvordan udnyttelse af overskudsvarme kan blive en del af projektet fra starten af.
  • Start dialogen med dine nærmeste fjernvarmeværker – også selvom din virksomhed ikke er klar til at udnytte overskudsvarmen endnu. Så er du bedre forberedt til når muligheden opstår.
“Energien til drift af sitet vil blive udnyttet så effektivt, at der på sigt vil blive brugt lige så mange kWh elektricitet som der sendes ud til fjernvarme.”
Ricky Bjørkvik Direktør i NRGi

Strategisk og operationel rådgivning

For at Hørkram Foodservice kunne realisere deres ambitioner om at udnytte overskudsvarmen fra deres køle- og frostlager og fortrænge deres naturgasforbrug, har vi som energi- og rådgivningsvirksomhed hjulpet dem med at identificere energibesparende tiltag, der kunne hjælpe dem med at indfri disse målsætninger.

Det forklarer Ricky Bjørkvik.

”Vi har mange års erfaringer med at kortlægge og forløse energibesparelsespotentialet hos danske virksomheder. Og i tæt dialog og samarbejde med Hørkram Foodservice har vi bragt vores kernekompetencer inden for energioptimering i spil for at hjælpe dem med at skabe løsninger, der både tilgodeser deres strategiske ambitioner og operationelle behov,” siger Ricky Bjørkvik.

Processer, der ofte genererer overskudsvarme

  • Opvarmning/kogning
  • Tørring
  • Inddampning
  • Destillation
  • Smeltning/støbning
  • Køle/frys
  • Trykluft og procesluft
NRGi rådgiver taler med en kunde

Kontakt os i dag, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Skal din virksomhed også have glæde af overskudsvarme?

Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe dig.

Med flere års erfaringer og omfattende viden om energioptimering af industrielle processer kan vi tilbyde din virksomhed skræddersyede løsninger, der optimerer udnyttelsen af jeres overskudsvarme.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din virksomheds strategiske fundament og ambitioner inden for den grønne omstilling og energi- og CO2-besparende tiltag.

Vi hjælper dig med at kortlægge, hvilke udfordringer og muligheder, din virksomhed står overfor – og hvordan du får defineret konkrete, energibesparende projekter.

Med vores dybdegående, tekniske viden og indsigt i forskellige sektorer kan vi tilpasse vores løsninger til ethvert behov. Og i samarbejde med dig hjælper vi din virksomhed med at prioritere de projekter, der giver mest værdi.

Så kontakt os i dag, og lad os tage en uforpligtende snak om dine muligheder for at udnytte din virksomheds overskudsvarme.

Går din virksomheds overskudsvarme til spilde?

Vi står klar til at hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at udnytte jeres overskudsvarme.

Kontakt Ricky Bjørkvik i dag, og start med en uforpligtende samtale.

Ricky Bjørkvik

Direktør, Industri

E:ribj@nrgi.dk