Artikel

Hørkram Foodservice vil udnytte deres overskudsvarme i 2024


Fjernvarme til husstande i Sorø og energineutral drift af egne bygninger. Vi hjælper den landsdækkende distributør af fødevarer med at få det optimale ud af deres overskuds­varme i 2024.

Fjernvarme og energineutral drift af logistikcenter

I 1998 kunne Hørkram Foodservice for første gang slå dørene op til deres logistikcenter i Sorø. Et logistikcenter, der sidenhen er blevet udvidet fem gange – senest med en fordobling til dets nuværende størrelse: 62.000 m2.

Udvidelserne af logistikcentret har også budt på et nyt køle- og frostlager. Men selv med en moderne kølecentral kan man ikke forhindre, at der genereres overskudsvarme fra nedkølingen af lager- og produktionsfaciliteter.

Men takket være stærke partnerskaber, kompetent rådgivning og nye, energioptimerende løsninger, vil overskudsvarmen fra Hørkram Foodservice fremover blive til fjernvarme i Sorø.

I kombination med etablering af et solcelleanlæg på logistikcenterets tagkonstruktioner, vil dette bidrage til at driften af logistikcenteret bliver energineutral i 2024.

Mål

20 procent

20 procent

af fjernvarmebehovet i Sorø vil blive dækket af overskudsvarmen.

62.000 m2

62.000 m2

logistikcenter vil blive energineutral på egen drift i 2024.

Slut med naturgas

Slut med naturgas

Hørkram Foodservice vil helt eliminere brugen af naturgas.

“Det er ganske enkelt vores samfunds­ansvar at identificere, hvor vi kan være med til at gøre en forskel.”
Claus Bredvig Centerdirektør, Hørkram, Sorø
Hørkram lastbil set fra siden

Hos Hørkram Foodservice har man stor fokus på, hvordan man kan bidrage til den grønne omstilling.

Spild af overskudsvarme

Lige siden Hørkram Foodservice udvidede deres logistikcenter med et nyt køle- og frostlager, har de ønsket at eliminere brugen af gas.

Med nærværende projekt og samarbejdet med Sorø Fjernvarme, er det nu lykkes at slå tre fluer med et smæk, og eliminere brugen af gas, udnytte overskudsvarmen til at substituere gassen, og reducere deres CO2-footprint på bygningsdriften signifikant.

Og det vækker glæde hos Claus Bredvig, der er Centerdirektør i Hørkram Foodservices Sorø-afdeling.

”For en virksomhed af vores størrelse er det helt naturligt, at vi altid har fokus på, hvordan vi kan reducere vores miljøbelastning og være med til at bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det er ganske enkelt vores samfundsansvar at identificere, hvor vi kan være med til at gøre en forskel,” siger Claus Bredvig, som tilføjer:

”Med dette varmegenvindings­projekt opnår vi flere bæredygtighedstiltag på én gang. Vi udnytter først og fremmest vores overskudsvarme effektivt til opvarmning af husstande i samarbejde med Sorø Fjernvarme og vores egne bygninger. Og vi erstatter vores naturgasforbrug med en moderne og energibesparende varmepumpeløsning.”

Strategisk og operationel rådgivning

For at Hørkram Foodservice kunne realisere deres ambitioner om at udnytte overskudsvarmen fra deres køle- og frostlager og fortrænge deres naturgasforbrug, har vi som energi- og rådgivningsvirksomhed hjulpet dem med at identificere energibesparende tiltag, der kunne hjælpe dem med at indfri disse målsætninger.

Det fortæller Ricky Bjørkvik, der er direktør her i NRGi.

”Vi har mange års erfaringer med at kortlægge og forløse energibesparelses­potentialet hos danske virksomheder. Og i tæt dialog og samarbejde med Hørkram Foodservice har vi bragt vores kernekompetencer inden for energioptimering i spil for at hjælpe dem med at skabe løsninger, der både tilgodeser deres strategiske ambitioner og operationelle behov,” fortæller Ricky Bjørkvik.

Alle typer af overskuds­varme kan udnyttes

Vidste du, at både højtemperatur eller lavtemperatur overskuds­varme, kan udnyttes?

Højtemperatur kan anvendes direkte, mens lavtemperatur kan udnyttes ved hjælp af varmepumpe.

“Med dette varme­genvindings­projekt opnår vi flere bære­dygtigheds­tiltag på én gang.”
Claus Bredvig Centerdirektør, Hørkram, Sorø
Hørkram Foodservice lagercenter set udefra

Overskudsvarme vil både erstatte naturgas i logistikcentret og blive til fjernvarme i Sorø.

Fjernvarme til husstande i Sorø

Løsningen blev et varme­genvindings­projekt mellem Hørkram Foodservice og Sorø Fjernvarme.

Fremover vil overskuds­varmen fra Hørkram Foodservices køle- og fryseanlæg blive leveret direkte ud på Sorø Fjernvarmes distributionsnet - til glæde for borgere og erhvervsliv i forsyningsområdet.

Naturgas er et afsluttet kapitel

Foruden at udnytte den eksisterende overskudsvarme har Hørkram Foodservice også haft en målsætning om at fortrænge deres nuværende gasforbrug til deres tre kedelcentraler i deres logistikcenter.

For at dette kunne lykkes, har det været nødvendigt at sammenkoble Hørkram Foodservices interne varmesystemer til ét samlet varme­fordelingssystem, som via en ny varmepumpe er i stand til at sende overskudsvarmen rundt i logistikcentret og over til Sorø Fjernvarme.

Gode råd om udnyttelse af overskudsvarme

  • Fra den 1. januar 2022 blev afgiften på at udnytte virksomheders overskudsvarme fjernet. Det kan betyde, at projekter omhandlende overskudsvarme, der tidligere ikke var rentable, nu er blevet det.
  • Skal din virksomhed udskifte jeres eksisterende varmeanlæg, bør du overveje, hvordan udnyttelse af overskudsvarme kan blive en del af projektet fra starten af.
  • Start dialogen med dine nærmeste fjernvarmeværker – også selvom din virksomhed ikke er klar til at udnytte overskudsvarmen endnu. Så er du bedre forberedt til når muligheden opstår.
“Det er tydeligt at mærke, at Hørkram Foodservice brænder for at gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling.”
Ricky Bjørkvik Direktør i NRGi

Til glæde for borgere og bygninger

Resultaterne af varmegenvindingsprojektet taler næsten for sig selv.

Mængden af overskudsvarme fra logistikcentrets kølecentral, kommer til at svare til ca. 20 procent af det forventede, kommende varmebehov i Sorø.

Og borgerne i Sorø kan således se frem til at få glæde af overskudsvarmen fra Hørkram Foodservice i løbet af 2024.

Energineutral drift af logistikcenterets bygninger

Varmegenvindingsprojektet vil dog ikke kun give borgere i Sorø kommune energineutral fjernvarme. Det vil også bidrage til, at Hørkram Foodservice kan indfri deres målsætning om energineutral bygningsdrift.

”Vi må ikke glemme, at varmegenvindingsprojektet også bidrager til, at driften af vores 62.000 m2 logistikcenter i fremtiden vil blive energineutral, hvilket i sig selv er et vigtigt mål for os,” siger Claus Bredvig.

Ricky Bjørkvik er også tilfreds med resultaterne af varmegenvindingsprojektet.

”Det er tydeligt at mærke, at Hørkram Foodservice brænder for at gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling, og at det er strategisk funderet i virksomheden at gennemføre ambitiøse energi- og CO2-besparende projekter. Med den strategiske kurs på plads har vi som rådgivere hjulpet Hørkram Foodservice med at definere og prioritere projekter med udgangspunkt i de tiltag, der har størst effekt og indvirkning,” forklarer Ricky Bjørkvik.

Processer, der ofte genererer overskudsvarme

  • Opvarmning/kogning
  • Tørring
  • Inddampning
  • Destillation
  • Smeltning/støbning
  • Køle/frys
  • Trykluft og procesluft

Skal din virksomhed også have glæde af overskudsvarme?

Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe dig.

Med flere års erfaringer og omfattende viden om energioptimering af industrielle processer kan vi tilbyde din virksomhed skræddersyede løsninger, der optimerer udnyttelsen af jeres overskudsvarme.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din virksomheds strategiske fundament og ambitioner inden for den grønne omstilling og energi- og CO2-besparende tiltag.

Vi hjælper dig med at kortlægge, hvilke udfordringer og muligheder, din virksomhed står overfor – og hvordan du får defineret konkrete, energibesparende projekter.

Med vores dybdegående, tekniske viden og indsigt i forskellige sektorer kan vi tilpasse vores løsninger til ethvert behov. Og i samarbejde med dig hjælper vi din virksomhed med at prioritere de projekter, der giver mest værdi.

Så kontakt os i dag, og lad os tage en uforpligtende snak om dine muligheder for at udnytte din virksomheds overskudsvarme.

Går din virksomheds overskudsvarme til spilde?

Vi står klar til at hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at udnytte jeres overskudsvarme.

Kontakt Ricky Bjørkvik i dag, og start med en uforpligtende samtale.

Ricky Bjørkvik

Direktør, Industri

E:ribj@nrgi.dk