Fleksibilitets­ydelser

NRGi Rådgiver og kunde

En stadig stigende andel af den strøm, der produceres i Danmark, kommer fra vedvarende energikilder. Det er en positiv udvikling, men det betyder samtidig, at der ikke altid er balance mellem udbuddet og efterspørgslen på strøm.

Som virksomhed har I mulighed for at sælge jeres fleksibilitet i forbindelse med den strøm, I forbruger. Det vil sige, at I stiller udvalgte enheder til rådighed, hvor energiforbruget kan reguleres med henblik på at skabe balance i elnettet.

Tilbyder I jeres fleksibilitet, bidrager I både til den grønne omstilling og en stabilisering af elnettet. Men det kan samtidig også være med til at finansiere andre grønne investeringer i jeres virksomhed.

Bed om at blive kontaktet

Vil I høre mere om fleksibilitetsydelser?

Vi kan hjælpe jer med at identificere potentialet i at tilbyde fleksibilitet og implementere løsningen, så reguleringen af jeres forbrug foregår helt automatisk.

Udfyld formularen. Så kontakter vi jer hurtigst muligt til en uforpligtende snak om jeres muligheder for at tilbyde fleksibilitet i forbindelse med jeres elforbrug.

Når du kontakter NRGI Rådgivning A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Når du kontakter NRGi Elhandel A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Solceller

Hvorfor er der behov for fleksibilitetsydelser? 

Langt størstedelen af den strøm, der produceres i Danmark, kommer fra vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Produktionen af strøm fra disse anlæg er afhængig af vejrforholdene, hvilket gør det udfordrende at holde den rette balance mellem udbuddet af strøm og efterspørgslen. Er det for eksempel vindstille og overskyet, produceres der mindre strøm. I sådanne tilfælde kan efterspørgslen overstige udbuddet af strøm i elnettet, og der opstår ubalance.

Som en del af løsningen på denne udfordring skal vi blandt andet kigge mod fleksibilitetsydelser.

Virksomhedens rolle i balancering af elnettet

Tilbyder I jeres fleksibilitet til elnettet, vælger I at stille jeres mulighed for enten at øge eller sænke jeres energiforbrug til rådighed i bestemte tidsrum mod betaling.

På den måde kan I være med til at sikre forsyningssikkerheden, hvis der for eksempel sker et udfald i elproduktionen fra vedvarende energikilder. Eller hvis forbruget af strøm i en periode overstiger produktionen.

Hvordan forgår det?

1. Fleksible enheder

1. Fleksible enheder

2. Automatisk regulering

2. Automatisk regulering

Vi står for at regulere jeres strømforbrug i de aftalte tidsrum, når behovet er der. Dette sker automatisk, uden at I skal foretage jer noget.

3. Betaling

3. Betaling

I bliver betalt for at stille jeres fleksibilitet til rådighed for Energinet. Prisen afhænger af jeres responstid, varighed og kapacitet.

Solceller

Hvad er det økonomiske potentiale?

Det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilket økonomisk potentiale der er i at tilbyde fleksibilitet. I store træk kan man tale om tre faktorer, der spiller ind, når prisen for jeres fleksibilitet fastsættes.

1. Responstid

Hvor hurtigt kan jeres enhed eller enheder regulere op eller ned på energiforbruget?

2. Varighed

Hvor lange er de perioder, hvor I stiller jeres fleksibilitet til rådighed for elnettet?

3. Kapacitet

Hvor meget strøm kan enheden eller enhederne spare eller forbruge, når de reguleres op eller ned?

Vi hjælper jer hele vejen

Vi brænder for at skabe optimale bæredygtige løsninger i samarbejde med jer, som både gavner den grønne omstilling og jeres forretning.

Vi sikrer jer blandt andet:

  • Identifikation af enheder, der er relevante i forhold til at tilbyde fleksibilitet
  • Opsætning af softwareløsning til styring og regulering af enheder
  • Installation af bi-målere
  • Smart overvågning af systemet
  • Bud i markedet for fleksibilitetsydelser på jeres vegne
  • Nem og overskuelig afregning for jeres ydelse
  • Løbende rådgivning om optimering 

Bed om at blive kontaktet

Rådgiver Og Kunde På Produktionsvirksomhed

Finansieringsløsning

Investér i energioptimering og lad besparelserne betale. Vi kan hjælpe jer med en likviditetsneutral finansieringsløsning.