Bestil strøm til erhverv

Firmaoplysninger

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet Skal indeholde 8 tal
Påkrævet Ugyldig email
Påkrævet Skal indeholde 8 cifre
Fjern

Din Elaftale

Boligoplysninger

Adresseforslag:
Påkrævet
  • {{ item.addressAsString }}
Adressen kunne ikke findes. Brug evt. manuel indtastning
Tilføj Alternativ regningsadresse
Fjern Alternativ regningsadresse
Adresseforslag:
Påkrævet
  • {{ item.addressAsString }}

Du kan tilføje en alternativ regningsadresse, hvis virksomhedens regninger skal sendes til en anden adresse end den, elaftalen indgås for. 

Adressen kunne ikke findes. Brug evt. manuel indtastning

Tegnes elaftalen i forbindelse med overtagelse af ejendommen?

Påkrævet

Datoen hvorfra du er ansvarlig for elforbruget - ikke nødvendigvis den samme dag, som du reelt flytter ind i boligen.

Du skal melde flytning senest 2 dage efter. Er det mere end 2 hverdage siden, du blev ansvarlig for elforbruget, skal du vælge den først mulige dato i kalenderen.

Vi har desværre ikke mulighed for at tilmelde dig på adressen før denne dato. Aftal evt. med udlejer/den tidligere beboer, at du kan betale direkte til vedkommende, for den periode du ikke har været tilmeldt på adressen

Påkrævet
Klima el
Når du vælger Klima el, køber vi den mængde strøm, virksomheden bruger, fra danske vindmøller. Det koster 3,2 øre pr. kWh, eller hvad der svarer til cirka 50 kroner ekstra pr. måned ved et forbrug på 20.000 kWh/år.
Klima el
Når du vælger Klima el, køber vi den mængde strøm, virksomheden bruger, fra danske vindmøller. Det koster 3,2 øre pr. kWh, eller hvad der svarer til cirka 50 kroner ekstra pr. måned ved et forbrug på 20.000 kWh/år.

Oven i priserne for vores produkter kommer skatter, afgifter og betaling til transport af strømmen. Det opkræver vi på vegne af dit netselskab og staten. Læs mere om, hvordan elprisen er sammensat.

 

Kampagnekoden kan maks være 30 karaktere

Betalingsservice

Påkrævet

Tilmeld betalingsservice

Virksomhedens elregninger bliver automatisk betalt til tiden og I sparer betalingsgebyret på 23,20 kr. pr. regning. 
Betalingen sker automatisk. Ønsker I at se jeres elregning, kan I finde den på Mit NRGi.

Godkend

Påkrævet
Påkrævet

Godkendelse af leveringsbetingelser*

{{ state.message }}