Artikel

Nye tal: Stort besparelses­potentiale i kommunerne


Der er et stort besparelses­potentiale i landets 98 kommuner. Det viser vores nye analyse af 8.666 gyldige energi­mærker af kommunale bygninger.

Som ejer af 31 millioner kvadratmeter fordelt på ca. 25.000 ejendomme, er landets 98 kommuner Danmarks største bygningsejer.

Vi har gennemgået 8.666 energimærker fra kommunale bygninger for at vurdere besparelsespotentialet i forhold til energiforbrug og økonomi.

Vores analyse afslører et markant potentiale for energioptimering. Det forklarer Jacob Rahbek, der er adm. direktør i NRGi Systems.

“Energimærket giver os et solidt datagrundlag i jagten på energibesparelser. Vores analyse af disse mærker viser et stort besparelsespotentiale i landets kommuner, både økonomisk og i relation til klimaet,” siger Jacob Rahbek, som tilføjer:

“Med den rette indsats kan kommunerne både bidrage til den grønne omstilling og spare penge i budgettet.” 

Kigger vi på det rent økonomisk, er det samlede besparelsespotentiale på 590,8 millioner kr

I forhold til at reducere kommunernes CO2-udledning, viser energimærkerne, at der er et reduktionspotentiale på 118.000 tons CO2/året. 

Længere nede på siden kan du se et Danmarkskort, der viser besparelses­potentialet i hver enkelt kommune.

Sådan har vi beregnet besparelsespotentialet

Besparelsespotentialet er udregnet ved implementering af alle rentable forslag fra de 8.666 gyldige energimærker. 

Vi har udeladt at medregne kommuner, hvor antallet af energimærkede bygninger er under 15 procent

Det reelle besparelses­potentiale vil derfor være større end de knap 600 millioner kroner, som vores analyse viser. 

Det samlede estimeret besparelsespotentiale er beregnet ud fra den forudsætning, at fordelingen af energimærker på den samlede bygningsmasse svarer til fordelingen på den del af bygningsmassen, der har et gyldigt energimærke.

Besparelsespotentialerne er således opskaleret til den samlede kommunale bygningsmasse.

Tal fra analysen

Økonomisk besparelse

Økonomisk besparelse

590,8 millioner kr. 

Gyldige energimærker

Gyldige energimærker

8.666 energimærker. 

CO2-reduktions­potentiale

CO2-reduktions­potentiale

118.000 ton CO2 om året.

Besparelsespotentialet for en gennemsnits­kommune

Selvom besparelsespotentialet varierer fra kommune til kommune, viser vores analyse, at en gennemsnitskommune kan opnå betydelige besparelser ved at implementere de rentable forslag fra energi­mærkningen.

LÆS OGSÅ: Bygningsautomatik og rentabilitetsberegning - her er kravene

Konkret viser vores data, at en kommune i gennemsnit kan spare op til 6,1 millioner kroner - årligt.

Mindre CO2-udledning

Udover de økonomiske gevinster gemmer der sig også miljømæssige fordele ved at energirenovere kommunale bygninger.

Vores data viser, at en gennemsnitskommune har potentialet til at reducere CO2-udledningen med 1.209,6 ton årligt.

Download nøgletal for din kommune og få indsigt i:

  • Hvor mange af din kommunes ejendomme har et gyldigt energimærke?
  • Hvor stort er besparelsespotentialet i kroner og øre?
  • Hvor stort er CO2-besparelsespotentialet?
  • Hvad er tilbagebetalingstiden ved investering i rentable renoveringsforslag?

Bedre data, større indsigt

Data er nøglen til at forstå det sande omfang af besparelses­potentialet i landets kommuner.

Her spiller energimærkningen af kommunale bygninger en væsentlig rolle. For at få den mest nøjagtige forståelse af dette potentiale, er det nemlig afgørende at have adgang til omfattende og opdateret data.

Men selv hvis din kommune ikke har energimærket alle sine bygninger, kan det stadig betale sig at gå i gang med at energioptimere kommunens bygningsmasse ud fra den data, der er til rådighed.

Sådan lyder anbefalingen fra Jacob Rahbek.

“Det er vigtigt at understrege, at kommunerne ikke skal vente med at energioptimere, selvom de ikke har energimærket alle deres bygninger. Brug den data, der er til rådighed,” lyder rådet fra Jacob Rahbek, som tilføjer:

“Det er bedre at gå i gang med at realisere besparelsespotentialet i de bygninger, der har data, og samtidig øge antallet af bygninger, der har et gyldigt energimærke.”

Bliv klogere på dine muligheder

Vil du have det fulde udbytte af energimærkerne?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe med at realisere besparelses­potentialet i din kommune

Kontakt os i dag

Få den rette rådgivning, data og viden til at lægge en solid handlingsplan for energi­effektivisering af jeres bygninger.

Kontakt Jacob Nørgaard Hansen og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at:

  • Få styr på energimærkningen af jeres bygninger
  • Opdage hvor besparelsespotentialet er størst
  • Få konkrete forslag til energiforbedringer
  • Få dokumenteret effekten af jeres projekter 

Jacob Nørgaard Hansen

Salgs- og kundechef

M:3153 7311 E:jnha@nrgisystems.dk