FORSTÅ VIRKSOMHEDENS ELREGNING

Her på siden finder du derfor en guide, der forklarer de enkelte poster på virksomhedens tidligere elregning.

Se guiden til din nye elregning her.

EKSEMPEL PÅ REGNING FRA NRGi ELSALG

 

Afregningsperiode

Den periode, regningen dækker

Forbrug til fakturering

Virksomhedens elforbrug i den ovennævnte periode.

Har virksomheden ikke en fjernaflæst måler, baseres elregningen på et forventet forbrug. Når vi får en aflæsning og kender det faktiske forbrug, korrigerer vi for det, du tidligere har betalt for lidt eller for meget.

Markedsel

Linjerne under overskriften Markedsel dækker betaling for selve strømmen, som virksomheden køber hos os (NRGi Elsalg).

Abonnement

Det dækker omkostninger til administration, afregning osv. Abonnementet er det samme, uanset hvor meget strøm virksomheden bruger.

NRGi Erhverv Fast

Navnet på virksomhedens elaftale og betaling for den strøm, vi køber på elbørsen. Navnet varierer, alt efter hvilken elaftale du har valgt.

Transport, PSO og afgift

Linjerne herunder er diverse skatter og afgifter, som vi opkræver på vegne af staten. Beløbene viderefaktureres til virksomheden uden tillæg.

Elafgift

Elafgift er en statslig afgift, som alle elkunder betaler. Elafgiften betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.

De fleste momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få skattefradrag for en del af elafgiften. Læs mere om skattefradrag for elafgift

 

PSO-tarif

PSO-tarif er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling på elområdet. PSO-tarif betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.

Regeringen har indgået en aftale om at udfase af PSO-tariffen fra 2017 til 2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven.

Læs mere om PSO-tarif

Balancetarif for forbrug

Balancetarif for forbrug er en afgift til Energinet, der er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Balancetariffen betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.

Systemtarif

Systemtarif dækker de omkostninger, staten har til reservekapacitet mv. Systemtarif betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.

Transmissions nettarif

Transmissions nettarif dækker Energinets omkostninger ved det danske forsyningsnet. Transmissions nettarif betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.

Opkrævning for netselskabet

Beløbene herunder er betaling til netselskabet for transport af din strøm og drift og vedligeholdelse af elnettet. Vi opkræver betalingen på vegne af dit netselskab – dem, der ejer elnettet og elmålerne i dit område. I eksemplet er netselskabet KONSTANT NET A/S. Beløbene viderefaktureres til virksomheden uden tillæg.

Nettarif C skabelon

Nettarif dækker betaling til dit netselskab for drift og vedligeholdelse af elnettet. Nettariffen betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.

Nettariffen bliver bestemt af virksomhedens årlige forbrug. I vores eksempel står der nettarif C (årligt forbrug på under 200.000 kWh), men benævnelsen kan variere fra netselskab til netselskab.

Rabat på Nettarif C skabelon

En rabat på nettariffen, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Net abo C forbrug skabelon

Abonnement til dit netselskab.

Rabat på net abo C forbrug skabelon

En rabat på abonnementet, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Betalingsgebyr

Et gebyr, virksomheden betaler pr. regning, hvis den ikke er tilmeldt Betalingsservice eller EAN-fakturering. Tilmeld automatisk betaling her

Korrektioner

Her korrigerer vi for det, du tidligere har betalt for lidt eller for meget. Har virksomheden ikke en fjernaflæst måler, baseres elregningen på et forventet forbrug. Når vi får en aflæsning og kender det faktiske forbrug (typisk én gang om året), korrigerer vi, så du betaler for det, virksomheden rent faktisk har brugt.

Kundeservice

Lukket

Åbningstider

  • Mandag 8:00 - 18:00
  • Tirsdag 8:00 - 18:00
  • Onsdag 8:00 - 18:00
  • Torsdag 8:00 - 18:00
  • Fredag 8:00 - 18:00
  • Lørdag Lukket
  • Søndag Lukket