Sådan bliver virksomhedens elpris sammensat

Din elpris består af betaling til:

  1. Dit elselskab (dem du køber strøm hos, f.eks. NRGi).
  2. Dit netselskab (dem, der ejer din elmåler og noget af det ledningsnet, der transporterer strømmen til virksomhedens adresse).
  3. Staten (som også ejer noget af ledningsnettet).

ÉN SAMLET REGNING

Som elselskab skal vi opkræve betaling på vegne af dit netselskab og staten, så du får én samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Beløbene til netselskabet og staten viderefakturerer vi til dig uden tillæg.

LÆS MERE OM DET, DER UDGØR VIRKSOMHEDENS SAMLEDE ELPRIS

 

1) Betaling til dit elselskab

Virksomheden vælger selv elselskab. Dit elselskab er dem, du køber strøm hos, og dem, der sender elregningerne, f.eks. NRGi.

Hos os betaler du for:

Selve strømmen
Vi køber strøm til din virksomhed på den nordiske elbørs Nordpool, hvor prisen svinger fra time til time. Det er særligt kulprisen og CO2-prisen, der har betydning for, hvilken pris vi kan købe strøm til. Derudover påvirker det elprisen, hvor meget det regner i Norden.

Udover indkøbsprisen (som kaldes "spotprisen") betaler du et tillæg pr. kWh, der bl.a. dækker vores omkostninger ved at handle på børsen. Prisen på markedsel afhænger af den erhvervsaftale, du har hos os.

Et abonnement
Du betaler også for et abonnement hos os, der dækker vores omkostninger til administration, afregning osv.

2) Betaling til dit netselskab

Dit netselskab ejer virksomhedens elmåler og dele af det ledningsnet, der transporterer strømmen til adressen. Man kan ikke selv vælge netselskab, for det afhænger af, hvor virksomheden ligger.

Til dit netselskab betaler du for:

Transport af strømmen til virksomhedsadressen.

Drift og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Et abonnement, der bl.a. dækker omkostninger til at vedligeholde målere og indhente data fra målerne.

3) Betaling til staten

Det statsejede Energinet ejer en del af det ledningsnet, der transporterer strømmen til din virksomhed.

Til staten betaler du for:

Drift og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Transport af strømmen til din adresse.

Skatter og afgifter (bl.a. elafgift, PSO-tarif og moms).

HVAD ER PSO-TARIF?

PSO-tarif er noget, alle betaler på deres elregning. Det står for Public Service Obligations, som betyder offentlige serviceforpligtigelser. Det meste af afgiften er tilskud til vedvarende energi.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om udfasning af PSO-tariffen fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven.

Med aftalen vil erhvervsvirksomheders elregning i gennemsnit blive ca. 25% billigere. Det giver danske virksomheder de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

HUSK SKATTEFRADRAGET FOR ELAFGIFT

De fleste momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel trække en del af elafgiften fra. Det gælder dog ikke for såkaldte bilagsvirksomheder, som f.eks. advokater, revisorer og reklamebureauer.

Hvor meget, du kan trække fra, afhænger af, hvad du bruger elektriciteten til. Du kan trække mest elafgift fra, når du bruger el til de formål, der kaldes procesformål. Det vil sige drift af maskiner og produktionsanlæg.