Når du melder flytning af virksomheden til os

Hvornår skal du senest melde flytning til os, hvis virksomheden skal flytte? Og hvad sker der, når du har meldt flytning? Skal du aflæse virksomhedens elmåler? Hornår kommer der en slutopgørelse? Og hvad med første regning? Få svarene her.

HUSK AT MELDE FLYTNING

Vi får ikke automatisk besked, hvis I melder flytning til CVR-registret. Husk derfor at melde flytning til os, da virksomheden ellers skal betale for elforbruget, indtil en ny tilmelder sig på adressen.

FRISTER FOR AT MELDE FLYTNING TIL OS:

Når I flytter ud
Meld flytning til os, senest 5 hverdage før den dag hvor virksomheden ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen.

Når I flytter ind
Meld flytning til os senest 5 hverdage efter virksomheden er flyttet ind.

HVAD SKER DER, NÅR DU MELDER FLYTNING TIL OS?

Når du har meldt flytning af virksomheden, modtager du en e-mail, når vi går i gang med at behandle flytningen. Den dag, hvor vi begynder at levere strøm til din nye erhvervsadresse, får du din nye eller opdaterede elaftale på e-mail.

Aflæsning af elmåler
Da alle elmålere i Danmark er fjernaflæste, får vi automatisk en aflæsning fra jeres netselskab, når I flytter ud. Det samme er tilfældet på den nye adresse, hvor vi automatisk modtager en aflæsning, når I flytter ind.

Slutopgørelse og første erhvervsregning
Når virksomheden er flyttet, udarbejder vi en slutopgørelse for den gamle adresse på baggrund af den aflæsning, vi modtager fra jeres netselskab. Slutopgørelsen viser, om virksomheden har penge til gode hos os eller skal betale penge.

Er virksomheden tilmeldt Betalingsservice, EAN-betaling eller en anden form for automatisk betaling, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen derigennem.

Når virksomheden er flyttet, modtager du den første regning for den nye erhvervsadresse. Hvor lang en periode den første regning dækker, afhænger af, hvornår I er flyttet ind. Derfor vil den første regning ofte dække et andet betalingsinterval end det, du har ønsket. Det begynder med regning nummer to.

HVIS DU HAR OPSAGT DIN ERHVERVSAFTALE

Aflæsning af elmåler
Har du opsagt virksomhedens elaftale, modtager vi automatisk en aflæsning af elmåleren på opsigelsesdatoen.

Slutopgørelse
Efter opsigelsesdatoen udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle virksomhedsadresse på baggrund af den måleraflæsning, vi har modtaget fra netselskabet.

Er virksomheden tilmeldt Betalingsservice, EAN-betaling eller en anden form for automatisk betaling, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen derigennem.