Når du melder flytning af virksomheden til os

Hvornår skal du senest melde flytning til os, hvis virksomheden skal flytte? Og hvad sker der, når du har meldt flytning? Hvornår skal du aflæse virksomhedens elmåler, hvornår kommer der en slutopgørelse, og hvad med første regning? Få svarene her.

HUSK AT MELDE FLYTNING

Vi får ikke automatisk besked, hvis I melder flytning til CVR-registret. Husk derfor at melde flytning til os, da virksomheden ellers skal betale for elforbruget, indtil en ny tilmelder sig på adressen.

FRISTER FOR AT MELDE FLYTNING TIL OS:

Når I flytter ud
Meld flytning til os, senest 5 hverdage før den dag hvor virksomheden ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen.

Når I flytter ind
Meld flytning til os senest 5 hverdage efter virksomheden er flyttet ind.

HVAD SKER DER, NÅR DU MELDER FLYTNING TIL OS?

Når du har meldt flytning af virksomheden, modtager du en e-mail, når vi går i gang med at behandle flytningen. Den dag, hvor vi begynder at levere strøm til din nye erhvervsadresse, får du din nye eller opdaterede elaftale på e-mail.

Aflæsning af elmåler når I flytter ud
Er virksomhedens måler fjernaflæst, får vi automatisk en aflæsning, når I flytter ud. Aflæser I normalt jeres måler manuelt, skal du aflæse måleren den dag, hvor I flytter ud eller ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen. Aflæsningen skal sendes til os gennem vores aflæsningsformular som du også får et link til i den første e-mail fra os.

Aflæsning af elmåler når I flytter ind
Flytter I til en adresse med en manuelt aflæst måler, skal du aflæse måleren på den nye virksomhedsadresse, den dag hvor virksomheden flytter ind eller er ansvarlig for forbruget på adressen. Du skal sende aflæsningen til os gennem vores aflæsningsformular. Er måleren fjernaflæst, får vi automatisk en aflæsning, når I flytter ind.

Slutopgørelse og første erhvervsregning
Når virksomheden er flyttet, udarbejder vi en slutopgørelse for den gamle adresse. Det er en opgørelse, der viser, om virksomheden har penge til gode hos os eller skal betale penge.

Der kan gå op til 2 måneder, inden du modtager opgørelsen. Det er fordi, virksomhedens netselskab har 5 uger til at sende den aflæsning, vi skal bruge for at lave opgørelsen.

Er virksomheden tilmeldt Betalingsservice, EAN-betaling eller en anden form for automatisk betaling, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen derigennem.

Når virksomheden er flyttet, modtager du den første regning for den nye erhvervsadresse. Hvor lang en periode den første regning dækker, afhænger af, hvornår I er flyttet ind. Derfor vil den første regning ofte dække et andet betalingsinterval end det, du har ønsket. Det begynder med regning nummer to.

HVIS DU HAR OPSAGT DIN ERHVERVSAFTALE

Aflæsning af elmåler
Har du opsagt virksomhedens elaftale, modtager vi automatisk en aflæsning af elmåleren på opsigelsesdatoen, hvis måleren er fjernaflæst. Er elmåleren manuelt aflæst, skal du selv aflæse måleren på den dato, du har angivet som opsigelsesdato, og indsende den til os gennem vores aflæsningsformular

Slutopgørelse
Efter opsigelsesdatoen udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle virksomhedsadresse. Der kan gå op til 2 måneder, inden du modtager opgørelsen. Det er fordi, virksomhedens netselskab har 5 uger til at sende den aflæsning, vi skal bruge for at lave opgørelsen.

Er virksomheden tilmeldt Betalingsservice, EAN-betaling eller en anden form for automatisk betaling, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen derigennem.