Artikel

Danske virksomheder skrinlægger vigtige energi­forbedringer


Energioptimerings­projekter gavner både klimaet og danske virksomheders bundlinje. Desværre bliver alt for mange projekter skrinlagt i håbet om at ramme markedet rigtigt.

Hans Jørgen Lorenzen, Direktør i NRGi Rådgivning

Ifølge direktør i NRGi Rådgivning, Hans Jørgen Lorenzen, bør virksomheder ikke vente med at energi­optimere.

De grønne energiprojekter er komplekse og kræver både investeringer, tid og ressourcer.

Projekterne gavner den grønne omstilling og er samtidig med til at reducere virksomhedernes driftsomkostninger – eksempelvis udgifter til energi og opvarmning af bygninger.

Alligevel oplever vi, at mange projekter lægges på is, og ifølge Hans Jørgen Lorenzen, der er direktør her i NRGi Rådgivning, viser erfaringen, at udskudte projekter som regel aldrig kommer i gang.

Dermed realiseres vigtige projekter for den grønne omstilling af samfundet ikke – og virksomhedernes driftsudgifter stiger i takt med energiprisernes udvikling.

“Hvis danske virksomheder fortsætter med at udskyde vigtige energiforbedringer, risikerer de ikke kun at lide økonomiske tab, men de går også glip af muligheden for at bidrage til og positionere sig inden for den grønne omstilling,” siger Hans Jørgen Lorenzen

“Der er behov for et øget fokus på energi­optimering nu, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen frem mod 2030.”
Hans Jørgen Lorenzen Direktør hos NRGi Rådgivning

Kan ramme virksomhedernes konkurrenceevne

Ifølge Hans Jørgen Lorenzen bør virksomhederne handle nu, hvis de vil undgå tab i forhold til økonomi og konkurrenceevne.

“Det er afgørende, at virksomhederne får indblik i deres handlemuligheder, inden de træffer en beslutning, så de kan undgå unødvendige risici og tab,” fortæller Hans Jørgen Lorenzen, som tilføjer:

“Der er behov for et øget fokus på energioptimering nu, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen frem mod 2030 og sikre virksomhedernes konkurrenceevne på sigt.” 

“Mange virksomheder har gode intentioner, men de fristes ofte til at vente indtil 'det helt rigtige tidspunkt'.”
Hans Jørgen Lorenzen Direktør hos NRGi Rådgivning
NRGi rådgiver Robert Stammer

Energiforbedringer i virksomheder er godt for både bundlinjen og den grønne omstilling.

Venter på det rette tidspunkt

Gennem en årrække har mange danske virksomheder haft fokus på at gennemføre energieffektiviserende investeringer for at imødekomme egne og omverdenens krav til nedbringelse af CO2-udledningen.

Men likviditetskrav kombineret med forventningen og håbet om at kunne ramme markedet helt rigtigt, sætter ifølge Hans Jørgen Lorenzen ofte virksomhederne på bagbenene i forhold til den grønne omstilling.

“Mange virksomheder har gode intentioner, men de fristes ofte til at vente indtil "det helt rigtige tidspunkt", når deres økonomiske situation forbedres, eller når de har flere ressourcer til rådighed. Som tiden går, bliver virksomhederne udsat for større risici og økonomiske omkostninger på grund af stigende energipriser og krav til bæredygtighed, og de ender dermed i en negativ spiral,” siger Hans Jørgen Lorenzen.

Udfordringer med finansiering, mangel på ressourcer eller opprioritering af andre projekter er ifølge Hans Jørgen Lorentzen nogle af de store stopklodser for, at energioptimeringsprojekter føres ud i livet.

“De energi­besparende projekter finansieres 100 % af de besparelser, der opnås.”
Søren Milner Adm. direktør i Energifinans

Nyt koncept skal løse finansierings­udfordringer

For at imødegå virksomhedernes finansieringsudfordringer har vi indgået et partnerskab med finansieringsselskabet Energifinans.

Sammen tilbyder vi et totalkoncept, hvor virksomheder får hjælp til hele processen - fra forudgående screening, analyse til finansiering og implementering.

Finansiering via energibesparelser

Finansieringsdelen sikrer, at investeringen i energireducerende tiltag ikke belaster virksomhedens kreditværdighed eller likviditet, da de energibesparende tiltag finansieres 100 % af de besparelser, der opnås.

“Vores koncept er designet til at løse udfordringerne for virksomhederne, hvor de energibesparende projekter finansieres 100 % af de besparelser, der opnås, ligesom vi respekterer virksomhedernes allerede indgåede aftaler med banker og finansieringsselskaber,” siger Søren Milner, direktør i Energifinans, som tilføjer:

“Dermed belaster vores finansieringsløsning hverken likviditet eller kreditværdigheden, så man kan komme i gang med de værdifulde besparelser, som gavner både forretningen og samfundet.”