Artikel

Manglende vedligeholdelses­planer kan koste foreninger dyrt


Hver 2. andels- og ejerforening risikerer at blive drevet uden en vedligeholdelsesplan. Det viser en ny undersøgelse. Og det kan resultere i store udgifter, lyder advarslen.

NRGi Rådgiver står sammen med en kunde

Uden en drift- og vedligeholdelsesplan risikerer boligforeninger at blive ramt af uforudsete udgifter.

Uforudsete udgifter til pludseligt opståede skader og ubemærket slitage, der medfører regninger for store renovationsprojekter.

Det kan blive virkeligheden for mange danske ejer- og andelsforeninger, der ikke har en drift- og vedligeholdelsesplan.

I en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for os og Gjensidige, svarer hver femte, der bor i en ejer- eller andelsforening, at deres forening ikke har en plan for vedligeholdelse og 40 % ved slet ikke, om de har det.

Øget risiko for uforudsete udgifter

Med andre ord risikerer flere end hver anden ejer- eller andelsforening at være helt uforberedte på store udgifter, hvis deres ejendom har brug for renovation eller udbedring af slitage.

“Det er meget alvorligt, at så mange ejendomme reelt styrer i blinde, og jeg kan kun opfordre til, at foreningerne tager det seriøst og får lavet en vedligeholdelsesplan. For uden den risikerer foreningen at stå med ekstremt store og uforudsete udgifter, der ofte kun kan finansieres gennem forhøjelser af fællesudgifterne,” lyder det fra Henrik Sagild, direktør for Skade i Gjensidige. 

Han påpeger samtidig, at manglende vedligeholdelse og planlægning kan være med til at øge skadernes omfang:

“Det er desværre ikke unormalt, at vi fx ser store vandskader i ejendomme, hvor både de lodrette rør og faldstammerne for længst har overskredet ”sidste salgsdato”. Og selv om forsikringen ofte dækker mange skader, så kan man risikere at få nedslag i dækning eller helt afvist skaden, hvis det viser sig, at man har undladt at vedligeholde de essentielle installationer.”

“Uden en korrekt vedligeholdelsesplan, bliver fællesudgifterne fastsat på et fejlagtigt grundlag, hvilke kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte ejer.”
Rune Ravnborg Direktør i NRGi

Derfor er vedligeholdelsesplanen vigtig

Her i NRGi opfordrer vi også til, at man er meget opmærksom på, hvordan ens ejendom bliver passet.

”En gennemarbejdet drift- og vedligeholdelsesplan er sund fornuft for både ejere og købere af en bolig i en ejer- eller andelsforening. Uden en korrekt vedligeholdelsesplan, bliver fællesudgifterne fastsat på et fejlagtigt grundlag, hvilke kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte ejer,” siger Rune Ravnborg, direktør i NRGi, som fortsætter:

”Hvis der ikke løbende hensættes de rigtige beløb, vil fx en tagudskiftning skulle finansieres af nuværende ejere, frem for at samtlige ejere gennem tiden havde givet et mindre månedligt beløb til netop en tagudskiftning. Så vil det at eje en bolig i en ejer- eller andelsforening kunne sammenlignes med rent lotteri i forhold til, hvem der pludselig står med udgiften,” advarer Rune Ravnborg.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Kantar Gallup for Gjensidige og NRGi i august og september måned 2022 blandt 1.032 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.