Artikel

Overskudsvarme fra Hørkram Foodservice bliver til fjernvarme


Naturgas er snart fortid i Hørkram Foodservice. Fremover vil overskudsvarme fra Hørkram Foodservice logistikcenter i Sorø blive anvendt til opvarmning af husstande og til logistik­centeret selv.

Hørkrams logistikcenter set udefra

Overskudsvarme fra Hørkram Foodservice bliver til fjernvarme og bidrager til energineutral drift af egne bygninger.

Underskrifterne er på plads, og der er givet hånd på et nyt varmegenvindingsprojekt mellem den landsdækkende distributør af fødevarer, Hørkram Foodservice A/S, og Sorø Fjernvarme A/S.

I fremtiden vil overskudsvarmen fra Hørkram Foodservices køle- og frostlager blive ledt til Sorø Fjernvarmes fjernvarmenet.

Hørkram Foodservices logistikcenter i Sorø blev opført i 1998, og er sidenhen blevet udvidet fem gange – senest med en fordobling - til det nuværende store logistikcenter.

Manglende udnyttelse af overskudsvarme

Men til trods for at logistikcenteret bl.a. byggede en helt ny og moderne kølecentral, kan det ikke undgås, at der genereres en vis mængde overskudsvarme i forbindelse med nedkølingen af lager- og produktionsfaciliteter.

Overskudsvarmen har hidtil ikke været udnyttet optimalt, og derfor blev dialogen med Sorø Fjernvarme opstartet primo 2022.

Dialogen er løbende modnet, efterhånden som projektet er blevet formet, og i foråret 2023 blev kontrakten på leverance af overskudsvarme underskrevet af begge parter.

“Vi er med til at vise andre virksomheder, at energi­besparende projekter kan realiseres, uden at det går ud over bundlinjen.”
Claus Bredvig Centerdirektør i Hørkram Foodservices Sorø-afdeling

Energineutral drift af egne bygninger og fjernvarme til Sorøs beboere

Mængden af overskudsvarme fra Hørkram Foodservices 62.000 m2 store logistikcenter kommer til at svare til ca. 20 procent af det forventede, kommende varmebehov i Sorø.

Varmegenvindingsprojektet er desuden et stort og afgørende skridt i retning af energineutral drift for logistikcenterets bygninger.

Begejstring over energiprojekt

Det er resultater som disse, der både skaber begejstring og stolthed hos Claus Bredvig, Centerdirektør i Hørkram Foodservices Sorø-afdeling, der ser frem til at energiprojektet bliver realiseret.

”Der er ingen tvivl om, at vi både er stolte over og glade for, at vi nu kommer i mål med vores ambitiøse energiprojekt og kan få det realiseret,” siger Claus Bredvig, som tilføjer:

”Med dette projekt giver vi ikke kun en masse værdi tilbage til lokalsamfundet i form af fjernvarme til borgerne. Vi er også med til sikre, at vi som virksomhed reducerer vores klimaaftryk markant. Og vi er med til at vise andre virksomheder, at energibesparende projekter kan realiseres, uden at det går ud over bundlinjen,” lyder det fra Claus Bredvig.

“Som rådgiver er det en fornøjelse at samarbejde med ambitiøse virksomheder, der brænder for at realisere deres energi- og CO2-besparende projekter.”
Ricky Bjørkvik Direktør i NRGi

Forandringerne har krævet mod, nye løsninger og rådgivning 

Foruden at udnytte overskuds­varmen fra køle- og fryselageret til fjernvarme, vil projektet også fortrænge gas­forbruget fra Hørkram Foodservices tre kedel­centraler, som vil blive erstattet af ét samlet varmesystem, som (ud over overskuds­varmeleverancen til Sorø Fjernvarme), via en ny varmepumpe, vil sende overskudsvarmen rundt i logistik­centeret.

For at det kan lykkes, kræver det, at der bliver etableret nye løsninger hos både Hørkram Foodservice og Sorø Fjernvarme, og vi har som energi- og rådgivningskoncern været med i hele processen.

Det fortæller Ricky Bjørkvik, Direktør i NRGi rådgivning, som er glad for det stærke samarbejde.

”Som rådgiver er det en fornøjelse at samarbejde med ambitiøse virksomheder, der brænder for at realisere deres energi- og CO2-besparende projekter,” siger Ricky Bjørkvik, som tilføjer:

”I dette samarbejde har vores vigtigste rolle som rådgiver været i første omgang at forstå Hørkram Foodservices strategiske retning og ambitioner ift. den grønne omstilling. Herved har vi i samarbejde med Hørkram Foodservice kunne identificere og prioritere de løsninger og projekter, som giver den største og mest optimale indvirkning,” siger Ricky Bjørkvik.

Det forventes, at borgerne i Sorø kan få glæde af Hørkram Foodservices overskudsvarme i løbet af 2024.