Artikel

NRGi køber energirådgivning af Andel Energi


Vi har indgået en aftale med Andel Energi om, at NRGi overtager Andel Energis energirådgivning for det professionelle marked.

NRGi rådgiver står sammen med en kunde på et lager

Energioptimering er i høj kurs, og med det nye opkøb er vi klar til at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Handlen, der træder i kraft 1. januar 2023, er et led i begge selskabers respektive strategier inden for den grønne omstilling.

Opkøbet af Andel Energis energirådgivning for det professionelle marked vil styrke vores position som én af Danmarks stærkeste rådgiverforretninger.

Vi tilbyder rådgivning, der baserer sig på innovative softwareløsninger til energiberegning og strategisk planlægning af energirenoverings­projekter.

For Andel Energi giver frasalget mulighed for et øget strategisk fokus på integreret energioptimering.

Fremover vil indsatsen for energirådgivning til private og mindre erhverv i højere grad blive en integreret del af de løsninger, som Andel Energi tilbyder kunderne.

“Vi oplever en øget efterspørgsel efter vores kompetencer og de muligheder, der ligger i at energioptimere og forbruge energien mere fleksibelt.”
Hans Jørgen Lorenzen Direktør i NRGi
Hans Jørgen Lorenzen står ude foran NRGi's hovedkontor

Hans Jørgen Lorenzen er meget tilfreds med opkøbet, der styrker NRGi som en af landets førende rådgiverforretninger.

Øget fokus på databaseret energioptimering med totalkoncept

Opkøbet skal medvirke til at sikre, at vi kan gennemføre endnu flere energispareindsatser for offentlige institutioner og private virksomheder. Dermed kan vi medvirke til at accelerere den grønne omstilling yderligere, hvilket er en hovedprioritet for koncernen.

Direktør i NRGi, Hans Jørgen Lorenzen, udtrykker stor tilfredshed med opkøbet, som betyder, at vi kan imødekomme det stigende behov for energioptimering, 

”De stigende energipriser betyder, at vi oplever en øget efterspørgsel efter vores kompetencer og de muligheder, der ligger i at energioptimere og forbruge energien mere fleksibelt,” fortæller Hans Jørgen Lorenzen, som fortsætter:

”Senest har vi lanceret et likviditetsneutralt totalkoncept, som identificerer de muligheder, virksomheden har for at effektivisere energiforbruget, og som sikrer, at de energireducerende projekter finansieres af de årlige besparelser. Vi oplever også stor interesse for energioptimering fra politisk side. I EU er et revideret og meget ambitiøst bygningsdirektiv med fokus på energieffektivisering under tilblivelse. På den baggrund giver det rigtig god mening at udvide vores medarbejderstab, så vi kan imødekomme efterspørgslen”, konstaterer han.

Fokus på integreret energioptimering

For Andel Energi er frasalget af den direkte energirådgivning et naturligt skridt i en strategisk udvikling, hvor energioptimering i højere grad integreres i de løsninger, ydelser og produkter, som Andel Energi tilbyder sine kunder.

”I Andel Energi er vi i gang med at skifte vores strategiske fokus indenfor blandt andet energioptimering. Det betyder ikke, at energirådgivning ikke er et vigtigt element i den grønne omstilling, men vores strategiske fokus er i højere grad at tænke grønne løsninger ind i vores ydelser og produkter,” siger Ole Vestergaard, som tilføjer: 

”Et godt eksempel er Flex Platformen, som vi har udviklet i partnerskab med IBM Danmark. Det er en teknologisk løsning, der kan integreres i anlæg med stort energiforbrug som fx køle/fryse anlæg, ventilationssystemer og lignende. Med Flex Platformen kan anlæggenes el- eller varmeforbrug justeres efter den aktuelle produktion af vedvarende energi. På den måde integreres energioptimering i vores ydelser og produkter.” siger Ole Vestergaard, der er administrerende direktør i Andel Energi.