FORSTÅ DIN ELREGNING

Her på siden finder du derfor en guide, der forklarer de enkelte dele på din tidligere elregning.

Har du valgt at få en specificeret regning, kan du få hjælp i vores guide til specificeret elregning

Se guiden til din nye elregning her.

EKSEMPEL PÅ REGNING FRA NRGi ELHANDEL 

Afregningsperiode

Den periode regningen dækker. Du betaler forud for din strøm. Det vil sige, at du betaler for det, vi forventer, at du bruger baseret på dit tidligere forbrug.

Man får regninger enten hver måned eller hvert kvartal, og vi udsender regninger løbende. Det er derfor forskelligt fra kunde til kunde, hvornår elregningen kommer.

Forbrug til fakturering

Dit forventede elforbrug i perioden.

NRGi abonnement

Dækker administration hos os og er det samme, uanset hvor meget strøm du bruger.

Abonnement fra dit netselskab

Abonnement, som vi opkræver på vegne af dit netselskab. Benævnelsen kan variere fra netselskab til netselskab.

Rabat fra dit netselskab

En rabat, som nogle netselskaber giver til forbrugerne i deres netområde.

Klimatillæg

Tillæg på 4 øre/kWh (inkl. moms), hvis du har valgt Klima el, som er strøm fra danske vindmøller.

 

NRGi Privat Spot

Navnet på din elaftale og betaling for den strøm, vi køber til dig på elbørsen. Navnet varierer, alt efter hvilken elaftale du har valgt.

Transport, PSO og afgift

Transport
Betaling til dit netselskab og staten for transport af din strøm samt drift og vedligeholdelse af elnettet.

PSO
PSO-tarif er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling på elområdet.

Afgift
Afgifter til staten, fx elafgift.

Korrektioner fra tidligere periode

I denne linje korrigerer vi for det, du tidligere har betalt for lidt eller for meget. Først efter en periode er afsluttet, kender vi dit faktiske forbrug i perioden. Så kan vi korrigere, så du betaler for det, du rent faktisk har brugt.

Korrigeringen sker kun en gang om året, hvis du ikke har en fjernaflæst måler.

SLUT MED AT VENTE PÅ DIN ÅRSOPGØRELSE

Tidligere blev din elmåler kun aflæst én gang om året, og derefter fik du en årsopgørelse. Hele året var dine elregninger altså baseret på et forventet forbrug, og ved årsopgørelsen fandt vi ud af, om du havde brugt mere eller mindre strøm end forventet, og om du så skulle have en ekstra regning eller penge tilbage.

Fordi alle har fjernaflæste målere, er det nu muligt at få aflæsningerne løbende. For at sikre at dine betalinger hele tiden er så tæt på dit faktiske forbrug som muligt, laver vi derfor en opgørelse på hver regning. Det er det punkt, der hedder "Korrektioner for tidligere perioder". På den måde undgår du store ekstraregninger eller at have et stort beløb til gode hos os.

Kundeservice

Lukket

Åbningstider

  • Mandag 8:00 - 18:00
  • Tirsdag 8:00 - 18:00
  • Onsdag 8:00 - 18:00
  • Torsdag 8:00 - 18:00
  • Fredag 8:00 - 18:00
  • Lørdag Lukket
  • Søndag Lukket