Guide til elregningen

Hvad betaler du egentlig for?

Vær opmærksom på, at vi som dit elselskab skal opkræve betaling for alt det, der hænger sammen med køb og levering af strøm til din adresse.

Du betaler os for den strøm, du bruger. Derudover kommer betaling for netselskabets transport af strømmen til din adresse samt skatter og afgifter til staten. Det hele er samlet på din elregning.

Guide til din elregning

På siden her finder du en regningsguide til dig, der betaler bagud for dit faktiske elforbrug og dig, der betaler aconto. 

 

Hvor finder jeg min elregning?

Dine elregninger er altid tilgængelige på Mit NRGi, hvor du også kan følge dit forbrug helt ned på timebasis. Log på Mit NRGi.

Regningsguide til bagudbetaling 

Regningsguide til acontobetaling

Nrgi Privat 01

Nrgi Privat 01

Aconto – hvad er det for en størrelse?

Hvis du betaler aconto for din strøm, betaler du forud. Forudbetalingen er baseret på dit forventede forbrug til en forventet pris pr. kWh. Når perioden, du har betalt aconto for, er gået, opgør vi, hvor meget strøm du faktisk har brugt og til hvilken pris. Prisen for dit reelle forbrug modregnes så det beløb, du har betalt forud.

Hvordan vurderer vi dit fremtidige elforbrug?

Dit forventede elforbrug vurderes ud fra dit tidligere forbrug. Vi genberegner dit forventede forbrug hver tredje måned for at sikre, at vi rammer så præcist som muligt. I beregningen tages der også højde for, at elforbruget typisk er højere i vintermånederne end i sommermånederne.

Hvordan afgør vi, hvad kWh-prisen skal være?

For kunder, der betaler aconto samt har en variabel elaftale, hvor prisen svinger time for time, er kWh-prisen på acontoopkrævningen vores bedste bud på en gennemsnitspris for den kommende periode. Har du en elaftale med en fast kWh-pris for kvartalet, afregnes du ud fra den gældende pris og den forventede pris for det kommende kvartal, hvis acontoperioden dækker over to kalender-kvartaler.

Er du lige blevet kunde hos os, vil du automatisk få en elaftale uden forudbetaling.

Information

Guide til regning med indefrosset beløb

Er du tilmeldt indefrysningsordningen, fremgår denne del på side 3 af din regning. Den kan være svær at gennemskue, så vi har lavet en kort videoguide.

Ikon med elpris fordeling

Sådan sammensættes elprisen

Din elpris består af det, selve strømmen koster, men også af betaling til staten og til dit netselskab.

Se, hvordan elprisen er sammensat
Ikon med regningsguide

Se din elregning på Mit NRGi

På Mit NRGi kan du finde dine elregninger og følge dit forbrug helt ned på timebasis.

Log på Mit NRGi
Medarbejder hos NRGi

Kontakt os

Har du stadig spørgsmål til elregningen, din elaftale eller andet, så kontakt os.

Ring på 7011 4500