Mød vores bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen


Koncernbestyrelsen består af 11 medlemmer. Ni medlemmer vælges i repræsentantskabet, og to medlemmer vælges af medarbejderne i koncernen.

Bestyrelsesformand

Medlem af udvalg i NRGi og øvrige eksterne tillidshverv

Cybersikkerhedsudvalget, Governanceudvalget.


Bestyrelsesformand i Campfire Security.


Bestyrelsesmedlem i Bestyrelsesforeningens Center
for Cyberkompetencer.

Jens Myrup Pedersen

Aarhus

Formand

Bestyrelsesnæstformand

Medlem af udvalg i NRGi og øvrige eksterne tillidshverv

Revisionsudvalget (fm).


Bestyrelsesformand for Pilgrimkoncernen, Domis Frederikshavn A/S m.fl.


Bestyrelsesmedlem i Formuepleje Holding, FP Kapital, CBH og CBH II, Domis Holding A/S m.fl.

Andreas Hommelhoff

Næstformand

Medlemmer

(11)

A

Andreas Hommelhoff

Næstformand

Assia Zouaoui

Medlem

F

Flemming Besenbacher

Medlem

Frank Plith

Medarbejdervalgt medlem (NRGi)

J

Jens Myrup Pedersen

Aarhus

Formand

Jeppe Spure Nielsen

Medlem

Jonas Bernt Kramer

Medlem

M

Marianne Kjerkegaard Kristensen

Medlem

Morten Støvring

Medlem

O

Ole Leth Frisenvad

Medarbejdervalgt medlem fra ELCON

S

Steffen Damborg

Medlem