Har du strøm­afbrydelse?

Har du husket at tjekke dit HPFI-relæ?

En af de mest almindelige årsager til strømsvigt er, at husstandens HPFI-relæ er slået fra.

Sådan tjekker du dit relæ

Driftsinfo

Der er strømsvigt i dit område

Ingen driftsinformationer for valgte områder

Er der ingen afbrydelser i dit område?

Herover kan du se planlagte og akutte driftsforstyrrelser, som netselskaberne i Danmark har indberettet til Dansk Energi. Har du strømsvigt, men er der ikke registreret strømafbrydelser i dit område, kan det skyldes, at dit netselskab ikke har indberettet det. De er nemlig ikke forpligtede til at indberette mindre regionale driftsforstyrrelser.

Pige læser i mørket

Vi hører gerne fra dig

Oplever du strømsvigt, og er strømafbrydelsen ikke registreret på kortet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ikon med telefon

Få SMS ved strømafbrydelser

Mange netselskaber informerer om driftsforstyrrelser på SMS. Tilmeld dig på deres hjemmeside. Navnet finder du på din elmåler.

Tilmeld dig SMS-service fra KONSTANT
Ikon med strømafbrydelse

Følg strømsvigt på Facebook

Du kan holde dig opdateret om ikke-planlagte afbrydelser på vores Facebookside.

Følg os på Facebook
Relæ i mørket

Kom godt igennem en strømafbrydelse

Sådan forbereder du dig på en strømafbrydelse

  • Tjek din HFI/HPFI afbryder mindst en gang om året.
  • Sæt mærkater op på eltavlen ved de forskellige sikringsgrupper.
  • Hav nye sikringer liggende ved eltavlen.


Dette skal du huske, hvis strømmen går

  • Hvis en sikring springer, når du skifter den, skal du ikke forsøge igen, før en fejlårsag er fundet.
  • Hold fryseren lukket, og åben køleskabet mindst muligt.
  • Kontakt dit forsikringsselskab, hvis elektriske apparater går i stykker.
  • Vær opmærksom på, at løse forbindelser ikke nødvendigvis viser sig ved sikringer, der springer.