Foretag anonyme indberetninger

Whistleblowerordning


Har du begrundet mistanke om kritisable eller ulovlige forhold i NRGi? Vores whistleblowerordning giver dig mulighed for at indsende indberetninger fortroligt og anonymt.

Kontor og vægbeklædning med grønne planter

Hvad er NRGi's whistleblowerordning?

Formålet med whistleblowerordningen er at gøre det muligt for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter at skabe opmærksomhed om eventuelle, kritisable forhold i NRGi-koncernen.

Vores whistleblowerordning er et supplement til de situationer, som ikke kan håndteres internt via vores eksisterende kanaler og organisation. Og du kan frit vælge, om du vil indsende din indberetning anonymt. 

Du kan foretage indberetning og finde yderligere information om brugen af vores whistleblowerordningen i vores indberetningssystem. 

Gå til indberetningssystem

Om whistleblowerordningen