Bestyrelse

Repræsentantskabet udpeger en bestyrelse, hvoraf to medlemmer er valgt af medarbejderne i NRGi-koncernen.

Medlemmer af bestyrelsen

Eva Ryberg

Formand
Distrikt M: Christiansbjerg

 

Jens Myrup Pedersen

Næstformand
Distrikt F: Frederiksbjerg

Marianne Kjerkegaard Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Distrikt Z: Hedensted - Løsning - Daugaard

Ole Leth Frisenvad

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (EL:CON)

Assia Zouaoui

Bestyrelsesmedlem
Distrikt T: Horsens Nord/Øst - Endelave

Steffen Damborg

Bestyrelsesmedlem
Distrikt M: Christiansbjerg

Andreas Hommelhoff

Bestyrelsesmedlem
Distrikt H: Aarhus City Havnen

Jeppe Spure Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Distrikt I: Frederiksbjerg

Christine Viemose

Bestyrelsesmedlem
Distrikt E: Midtdjursland

Frank Plith

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (EBAS)

Søren Skjærbæk

Bestyrelsesmedlem
Distrikt V: Vejle