Koncernstrategi: Sammen skaber vi fremtiden

I NRGi arbejder vi for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

En tydelig retning er vigtigere end en detaljeret plan

I en verden med konstant forandring og høj kompleksitet, hvor der hele tiden er mange ubekendte, skal der være en tydelig retning, men samtidig være plads til at navigere og reagere.

Koncernstrategien ”Sammen skaber vi fremtiden” skal fastlægge koncernens langsigtede, strategiske udvikling og position.

Læs koncernstrategien