DER SKER ÆNDRINGER PÅ DIN ELREGNING PR. 1. JANUAR 2017 – VARSLING AF PRISÆNDRING

03.11.2016

Flere elnetselskaber varsler prisændringer på gebyr, tariffer eller netabonnementet fra årsskiftet og som dit elhandelsselskab, er det vores pligt og ønske at informere herom.

Prisændringerne varierer fra netselskab til netselskab. Ændres din pris (til din ugunst) med 10 % eller mere, eller med mindst 40 kr. pr. måned inkl. moms, bliver du varslet individuelt. Er beløbsændringen mindre, kan du først se den på din elregning, når denne træder i kraft.

Du betaler til dit elnetselskab igennem din elregning fra dit elhandelsselskab – i dette tilfælde NRGi Elsalg, da det pr. 1. april 2016 er blevet elhandlerens ansvar at opkræve penge for el, net og afgifter.

Netselskaberne står for at drive, overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger. Modsat dit elhandelsselskab, kan du ikke frit vælge netselskab – det afhænger af, hvor din måler geografisk er placeret, og hvem dit netselskab er.