Afregning på timebasis

09.11.2017

Mange private elkunder og mindre virksomheder har ventet længe på muligheden for at blive afregnet for elforbruget på timebasis – den såkaldte flexafregning. Nu er ventetiden snart ovre, idet Energinet.dk har besluttet at tillade opstart af flexafregning af de første private kunder fra den 1. december 2017.

Langt de fleste kunder vil få mulighed for flexafregning, men alle får ikke muligheden samtidig. For at kunne flexafregne en kunde kræver det, at kunden har en fjernaflæst elmåler, og at elmåleren er klargjort til flexafregning. Elmåleren ejes af netselskabet, og det er derfor netselskabet, der  beslutter, hvornår målerne i deres netområde skiftes og klargøres. De fleste netselskaber har allerede skiftet til fjernaflæste målere, men åbningen for fjernaflæsning sker tidligst fra 1. december 2017.

Årsafregnede solcellekunder kan ikke i første omgang flexafregnes, da Energinet.dk har behov for en godkendelse fra Energitilsynet, før disse kunder kan afregnes på timebasis.

Hos NRGi arbejder vi på at kunne tilbyde flexafregning til vores kunder, efterhånden som elmålerne bliver klargjort til afregning på timebasis. Flexafregning tilbydes derfor tidligst pr. 1. december 2017. 

Kilde: danskenergi.dk