REGERINGEN FJERNER GRADVIST PSO-AFGIFTEN EFTER KRAV FRA EU

30.08.2016

Regeringen fremlagde i maj 2016 en plan for at fjerne PSO-afgiften fra virksomheder og private elkunders regning. Først var tanken at hullet på 70 milliarder kroner skulle finansieres af en højere bundskat, men regeringen ligger i deres 2025 plan op til at PSO-afgiften gradvist afskaffes fra 2017.

PSO står for "Public Service Obligation" og er en lovpligtig betaling til brug for at fremme miljøvenlig elproduktion, samt forskning og udvikling indenfor elområdet. PSO tariffen/afgiften hed tidligere "Offentlige forpligtelser". I Q3 2016 udgør PSO øre 20,3 pr. kWh.

Der ligges i 2025 planen op til, at den gradvise afskaffelse skal ske ved at have færre projekter, som er finansieret over ordningen, hvilket medfører lavere opkrævning hos forbrugerne.

Alle elhandlere opkræver den samme PSO-afgift og er underlagt de samme regler. Hvis planen gennemføres vil en reduceret, eller fjernet PSO afgift, med andre ord, gælder for alle elhandlere og betyde, at alle elkunders elregning bliver mindre.

Se i forklaringen her hvor meget afgifter betyder på din elregning.