Whistleblower-ordning

NRGi's whistleblower-ordning giver medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og koncernens øvrige interessenter mulighed for at foretage indberetninger ved begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder i NRGi-koncernen.

Indberetning kan foretages anonymt, hvis det ønskes.

Whistleblower-ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i NRGi. Ordningen er tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres indenfor den eksisterende organisation.

Den må ikke benyttes til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro.

Ordningen administreres af en uafhængig part, advokatfirmaet Kromann Reumert, som behandler indkomne anmeldelser i samarbejde med få betroede medarbejdere i NRGi's Koncern HR.

Du kan foretage indberetning og finde yderligere information om brugen af Whistleblower-ordningen og se proceduren for håndtering af indberetninger via Whistleblower-indberetningssystemet.

Gå til indberetningssystem