Sådan sammensættes din elpris

Din elpris består af betaling til:

  1. Dit elselskab (dem, du køber strøm hos, f.eks. NRGi).
  2. Dit netselskab (dem, der ejer din elmåler og noget af det ledningsnet, der transporterer strømmen til din adresse).
  3. Staten. 

ÉN SAMLET REGNING

Som elselskab skal vi opkræve betaling på vegne af dit netselskab og staten, så du får én samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Beløbene til netselskabet og staten viderefakturerer vi til dig uden tillæg.

LÆS MERE OM DET, DER UDGØR DIN SAMLEDE ELPRIS

 

1) Betaling til dit elselskab

Du vælger selv dit elselskab. Dit elselskab er dem, du køber strøm hos, og dem, der sender dig din elregning, f.eks. NRGi.

Hos os betaler du for:

Selve strømmen
Vi køber strøm til dig på den nordiske elbørs Nordpool, hvor prisen svinger fra time til time. Det er særligt kulprisen og CO2-prisen, der har betydning for, hvilken pris vi kan købe strøm til. Derudover påvirker det elprisen, hvor meget det regner i Norden.

Udover indkøbsprisen (som kaldes "spotprisen") betaler du et tillæg pr. kWh, der bl.a. dækker vores omkostninger ved at handle på elbørsen. Din pris afhænger af den elaftale, du har hos os.

Et abonnement
Du betaler også for et abonnement hos os, der dækker vores omkostninger til administration, afregning osv.

2) Betaling til dit netselskab

Dit netselskab ejer din elmåler og dele af det ledningsnet, der transporterer strømmen ud til dig. Du kan ikke selv vælge netselskab, for det afhænger af, hvor du bor.

Til dit netselskab betaler du for:

Transport af strømmen til din adresse.

Drift og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Et abonnement, der bl.a. dækker omkostninger til at vedligeholde målere og indhente data fra målerne.

3) Betaling til staten

Det statsejede Energinet ejer en stor del af det ledningsnet, der transporterer strømmen ud til dig.

Til staten betaler du for:

 

Skatter og afgifter (bl.a. elafgift, PSO-tarif og moms).

PSO-tariffen bliver udfaset over de næste år, så du kommer til at spare op til 10% på din elregning.