Det betyder bladene


Forbrugerombudsmanden har indført en klassificering af strøm-produkter med strøm fra vedvarende energikilder, der skal hjælpe forbrugerne, når de vælger elaftale

Ikon med et grønt blad

Et grønt blad

Strømprodukter kategoriseret med ét blad betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da elselskabet køber oprindelsesgarantier svarende til hele kundens elforbrug.

Ikon med to grønne blade

To grønne blade

Strømprodukter kategoriseret med to blade betyder, at strømmen er produceret af vedvarende energikilder, da elselskabet køber oprindelsesgarantier svarende til hele kundens elforbrug. Derudover sikres klimatiltag, som reducerer mængden af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den strøm, kunden forbruger, havde den ikke været certificeret grøn.

Uanset hvilket produkt du vælger, får du ikke ren strøm fra vedvarende energikilder i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet i elnettet.

Tilmeld dig strøm

Er du endnu ikke kunde - bliv det nu!

Du kan tilvælge elaftaler med strøm fra vedvarende energikilder. Det betyder, at du hos os er sikret strøm fra danske solceller og vindmøller.

Strøm fra vedvarende energikilder og oprindelsesgarantier

Der findes kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, er en blanding af grøn strøm (der produceres af vedvarende energikilder som fx vindmøller) og ”traditionel” sort strøm (der er produceret af fossile brændsler på fx kulkraftværker).

Hvad er oprindelsesgarantier?

Fordi strømmen blandes sammen i det fælles ledningsnet, har det været nødvendigt at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier.

Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet. Det er disse certifikater, dit energiselskab går ind og køber på dine vegne.

Hvordan fungerer de i praksis?

Dit her og nu-forbrug "låner" blandet strøm af det fælles ledningsnet, hver gang du tænder for en stikkontakt.

Den strøm du forbruger, holder dit energiselskab regnskab med, og køber så den tilsvarende mængde strøm fra den energikilde, som er en del af din elaftale. Det kan være vindmøller, atomkraft, solceller eller andet.

Hos os dækker vi al den grønne strøm, vores kunder køber, af gennem køb af oprindelsesgarantier fra danske vindmøller. Dermed er du garanteret, at dit energiforbrug i sidste ende er dækket af 100% strøm fra vedvarende energikilder.

Vinmølle i solnedgang

Vindenergi

Vindkraft er én af de mest anvendte former for vedvarende energi på verdensplan.

Læs mere om vindenergi
Vandkraftværk

Vandenergi

Cirka 70% af jordens overflade er dækket med vand, som indeholder et stort potentiale til at producere strøm af den vedvarende slags.

Hånd ved solceller

Solenergi

Solen er en uudtømmelig energiressource, som har potentiale til at forsyne os med strøm og varme i millioner af år.

Læs mere om solenergi