Få nedsat din elafgift


Alle elkunder betaler en elafgift til staten, men du kan få nedsat din elafgift, hvis din bolig er registreret med el som den primære opvarmningskilde både i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og hos dit elselskab. Afgiften reduceres for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Boligkvarter i Danmark

Sådan får du nedsat elafgift

Opvarmer du din bolig med en varmepumpe, jordvarme eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgift på den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

For at være berettiget til den reducerede elafgift, er der følgende krav:

  • Din bolig skal være registreret med elektricitet som opvarmningskilde i BBR.
  • Boligen skal være registreret som helårsbeboelse eller sommerhus/feriebolig. (Tjek din BBR)

Er ovenstående kriterier opfyldt, kan vi registrere din bolig med reduceret elafgift. Vær opmærksom på, at du skal indsende dokumentation, før vi kan tilmelde dig reduceret elafgift. Du kan højst få reduceret elafgift 3 år tilbage i tid.

Elafgiften reduceres for alle i en periode

Folketinget har vedtaget et lovforslag om i de første 6 måneder af 2023 at sænke elafgiften for alle elforbrugere. Afgiften nedsættes derfor pr. 1. januar 2023 til 0,8 øre/kWh svarende til EU's minimumssats.

Når elafgiften hæves igen, vil du naturligvis igen kunne få reduceret din elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Ikon med regning med lup

I tvivl om hvorvidt du allerede er tilmeldt?

Så kan du tjekke din elregning. Fremgår der en linje med teksten ”reduceret elafgift” under afgifter til staten, er boligen allerede tilmeldt ordningen.

Min bolig er lige blevet registreret som elopvarmet

Hvis din bolig for nyligt er blevet registreret som elopvarmet, skal du søge og sende dokumentation her.

Søg om reduceret elafgift

Min bolig har længe været registreret som elopvarmet

Hvis du ikke allerede får reduceret elafgift, skal du søge og sende dokumentation her.

Søg om reduceret elafgift tilbage i tid
Ikon med computer

Hvor stort er dit elforbrug?

Du kan kun få reduceret elafgift for dit elforbrug over 4.000 kWh/år. Bruger du mindre strøm end det, skal du ikke søge om reduceret elafgift.

Reduceret elafgift på din elregning

Når du har reduceret elafgift, ser dine regninger lidt anderledes ud, end du måske er vant til.

Dine regninger vil være for dit faktisk elforbrug og ikke acontobetaling. Elafgiften er nu blevet opdelt i to linjer - nemlig 'Reduceret elafgift' og 'Elafgift'.

På årsplan skal du betale fuld elafgift af 4000 kWh. Den fulde elafgift er pr. 1. oktober 2022 90,38 øre/kWh.

Det antal kWh som står under ”Din opgørelse for perioden” er dit faktiske forbrug. Det er samme antal kWh som står på linjen med reduceret elafgift. Du betaler en reduceret pris for hele dit forbrug.

Du skal betale fuld elafgift af en del af dit forbrug på hver regning. Det står under linjen 'Elafgift'. Det antal kWh som står under elafgift, er det antal du betaler fuld elafgift af i afregningsperioden.

Mand med ladeboks

Reduceret elafggift til opladning af elbil

Er din bolig ikke elopvarmet, men har du en elbil, kan du få din elafgift reduceret på det forbrug, du bruger på opladning.

Følg dit forbrug på mobilen

Følg dit elforbrug på mobilen

Du kan få en oversigt over dit elforbrug lige ved hånden, hvis du downloader vores app til din mobil eller tablet.

Læs mere om NRGi app
fødder på radiator

Har du den helt rigtige elaftale

Elvarme kan være dyrt, og med et gennemsnitligt forbrug på 15.000 kWh om året, er det vigtigt for elvarmekunder at have den rigtige elaftale.

Find den rette elaftale

Bestil en varmepumpe

Skal din bolig varmes op med el, så tag et kig på vores varmepumpe, som sikrer dig et godt indeklima.

Læs mere om varmepumper