Bevar-Mig-El


Bor du øst eller vest for storebælt?

Vest
Øst

Bevar-Mig-El


3,01

kr./kwh

Prisen er inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.

3,02

kr./kwh

Prisen er inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.

Badges Variabelelpris Brun1
 • Elaftalen er variabel og du faktureres ud fra timeprisen i de timer, hvor du bruger strømmen.
 • Prisen er et gennemsnit af december måneds priser. Forventet gennemsnitspris for januar: 2,25 kr./kWh inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.
 • Strøm fra danske vindmøller samt træplantning.

Prisdetaljer

Den rene elpris er den pris, du betaler til os for din strøm. Betaling for transport og afgifter sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Prisen er baseret på en kunde i KONSTANTs netområde med et forbrug på 4.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

 • Elpris2,51 kr./kwh
 • Transport og afgifter0,45 kr./kwh
 • Månedligt abonnement til NRGi16,25 kr.
 • Estimeret samlet elpris3,01 kr./kwh

Prisdetaljer

Den rene elpris er den pris, du betaler til os for din strøm. Betaling for transport og afgifter sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Prisen er baseret på en kunde i KONSTANTs netområde med et forbrug på 4.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

 • Elpris2,52 kr./kwh
 • Transport og afgifter0,45 kr./kwh
 • Månedligt abonnement til NRGi16,25 kr.
 • Estimeret samlet elpris3,02 kr./kwh

Derfor skal du vælge Bevar-Mig-El

Bevar-Mig-El er til dig, der både vil have grøn strøm og bidrage til en reduktion af CO2 i atmosfæren.

 • Din elpris er variabel og fastsættes time for time ud fra markedsprisen på den nordiske elbørs.
 • Den strøm, vi køber til dig, stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn. Det sikres ved køb af statsregulerede oprindelsesgarantier.
 • Vi planter i samarbejde med Hedeselskabet træer i vores jyske Bevar-Mig-El-skov. Træerne optager i deres levetid en mængde CO2 svarende til udledningen ved produktionen af din strøm, havde den ikke været certificeret grøn.
 • Den oplyste pris er et gennemsnit af december måneds priser inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.
 • Derudover viser vi en forventet samlet gennemsnitspris for januar inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi, da det er mere retvisende for den pris, som du vil se på din faktura. Prisforventningen opdateres løbende.
Ikon med I

Vidste du at...

Træer kan lagre CO2 i flere hundrede år, og anvendes træet til møbler og bygninger, lagres CO2’en, så længe produkterne eksisterer.

Træer der skal plantes

Strøm bliver til ny Bevar-Mig-El-skov

Med elaftalen Bevar-Mig-El er du med til at skabe ny skov i Danmark. Som en del af elaftalen sikrer vi nemlig i samarbejde med Hedeselskabet, at der plantes træer, der gennem deres levetid optager en mængde CO2 svarende til udledningen ved produktionen af dit elforbrug.

Vi har netop plantet nye træer, der skal dække for Bevar-Mig-El kundernes forbrug i 2021. Skoven ligger i Nationalpark Mols Bjerge lidt nord for Djurslands største sø, Stubbe Sø. Den strækker sig over et areal på 8,38 hektar, hvilket svarer til ny skov på på et areal svarende til cirka 12 fodboldbaner.

Hurtigvoksende skov

Der er blevet plantet ca. 30.500 træer på de 8,38 hektar. Skoven består af træarterne grandis, douglasgran, lærk, eg, lind og birk og er omgivet af skovbryn, hvor der vokser eg, hvidtjørn og slåen.

Hedeselskabet har designet skoven ud fra et klimaskovskoncept, hvor der er fokus på godt CO2-optag. Valget af træsorter er nøje tilpasset skovens placering, og skoven er samtidig hurtigvoksende. Den vil derfor optage minimum 10 tons CO2 pr. hektar pr. år (gennemsnit over 100 år).

Skoven vokser år for år

Tilbage i 2021 plantede vi ved Hostebro 1 hektar skov, som dækker Bevar-Mig-El-kundernes forbrug frem til og med 2020. Det betyder, at vi nu samlet set har plantet skov svarende til vores kunders forbrug frem til og med 2021.

Derudover har vi plantet de 5 hektar skov, vi som virksomhed har doneret til Bevar-Mig-El-skov projektet.

Relaterede elaftaler


Bor du øst eller vest for storebælt?

Vest
Øst

Variabel med klima


2,96

kr./kwh

Prisen er inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.

2,97

kr./kwh

Prisen er inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.

Billigste Time For Time Elpris (1)
 • Prisen er et gennemsnit af december måneds priser.
 • Elaftalen er variabel og du faktureres ud fra timeprisen i de timer, hvor du bruger strømmen.
 • Dit elforbrug er dækket af grøn strøm fra danske vindmøller.

Prisdetaljer

Den rene elpris er den pris, du betaler til os for din strøm. Betaling for transport og afgifter sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Prisen er baseret på en kunde i KONSTANTs netområde med et forbrug på 4.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

 • Elpris2,46 kr./kwh
 • Transport og afgifter0,45 kr./kwh
 • Månedligt abonnement til NRGi16,25 kr.
 • Estimeret samlet elpris2,96 kr./kwh

Prisdetaljer

Den rene elpris er den pris, du betaler til os for din strøm. Betaling for transport og afgifter sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Prisen er baseret på en kunde i KONSTANTs netområde med et forbrug på 4.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

 • Elpris2,46 kr./kwh
 • Transport og afgifter0,45 kr./kwh
 • Månedligt abonnement til NRGi16,25 kr.
 • Estimeret samlet elpris2,97 kr./kwh

Kvartal med klima


4,53

kr./kwh

Prisen er inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.

4,50

kr./kwh

Prisen er inkl. transport, afgifter og abonnement til NRGi.

Badges Fastelpris Brun1
 • Din elpris er fast døgnet rundt og den fastsættes for et kalenderkvartal ad gangen.
 • Forventet pris for 2. kvartal 2023 oplyses ca. midt i 1. kvartal og opdateres løbende.
 • Grøn strøm fra danske vindmøller.

Prisdetaljer

Den rene elpris er den pris, du betaler til os for din strøm. Betaling for transport og afgifter sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Prisen er baseret på en kunde i KONSTANTs netområde med et forbrug på 4.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

 • Elpris4,02 kr./kwh
 • Transport og afgifter0,45 kr./kwh
 • Månedligt abonnement til NRGi16,25 kr.
 • Estimeret samlet elpris4,53 kr./kwh

Prisdetaljer

Den rene elpris er den pris, du betaler til os for din strøm. Betaling for transport og afgifter sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Prisen er baseret på en kunde i KONSTANTs netområde med et forbrug på 4.000 kWh/år.

Alle priser er inkl. moms.

 • Elpris4 kr./kwh
 • Transport og afgifter0,45 kr./kwh
 • Månedligt abonnement til NRGi16,25 kr.
 • Estimeret samlet elpris4,50 kr./kwh
Få hjælp fra NRGi kundeservice

Få råd og vejledning

Kontakt vores kundeservice. Vi sidder klar til at tage imod dit opkald alle hverdage fra kl. 8.00 - 18.00.

Kontakt os
NRGi app er din energi app

Få adgang til NRGi app

Som kunde hos os får du gratis adgang til NRGi app'en, hvor du kan følge dit elforbrug helt ned på timebases.

Læs mere om NRGi app
Grøn strøm fra solceller

Oprindelses­garantier og grøn strøm

Hvordan kan du være sikker på, at den strøm, du køber, faktisk er grøn, og holdes grøn og sort strøm adskilt?

Læs mere om oprindelsesgarantier