Artikel

Vi præsen­terer et tilfreds­­stillende resultat


Vi kom ud af 2023 med et tilfreds­stillende resultat på 433 millioner kroner efter skat.

Solcellepark i Nees

Fremgang i forretnings­aktiviteter og øget efterspørgsel

Vores resultat tilskrives blandt andet fremgang i vores forretnings­aktiviteter og en generel øget efterspørgsel efter de værditilbud og kompetencer, som vi tilbyder private, virksomheder og offentlige institutioner.

Det forklarer adm. direktør her i NRGi, Jacob Vittrup.

"Klima- og energikrisen har skabt et større fokus på, hvordan vi kan spare på energien og energieffektivisere vores bygninger. Både i private hjem og hos landets virksomheder. Vores rolle er at bidrage aktivt til den samlede elektrificering af samfundet, og tilbyde de ydelser, som kan være med til at frigøre os fra fossile brændsler og minimere vores aftryk på klimaet,” siger Jacob Vittrup.

“Klima- og energikrisen har skabt et større fokus på, hvordan vi kan spare på energien og energi­effektivisere vores bygninger.”
Jacob Vittrup Adm. direktør i NRGi
Portrætbillede af Jacob Vittrup

Der skal investeres betydeligt i elnettet og i vedvarende energi, lyder det fra Jacob Vittrup.

Rekordstore investeringer i elnettet og i vedvarende energi

Elektrificeringen vinder frem i stadig flere sektorer – fra energi og industri til byggeri og transport.

I danske hjem stiger brugen af eldrevne teknologier som elbiler og varmepumper også. Samtidig bliver strømmen stadig grønnere, drevet af udbygningen af vedvarende energikilder som sol og vind.

Alt dette mærker vi også her i NRGi, og i 2023 investerede vi et rekordstort beløb på godt 300 millioner kroner i elnettet gennem vores elnetselskab KONSTANT, der leverer strøm til mere end 235.000 andelshavere i Østjylland.

”Der er ingen tvivl om, at elektrificeringen af samfundet er et vigtigt og nødvendigt skridt i den grønne omstilling, og at elnettet udgør rygraden i denne proces. Her er det vores ansvar at sikre, at elnettet er dimensioneret til at imødekomme de behov, som den øgede elektrificering vil medføre i de kommende mange år,” lyder det fra Jacob Vittrup, der understreger, at vi også i fremtiden kommer til at investere markant i elnettet.

I tillæg til et historisk højt investeringsniveau i elnettet investerede vi 320 millioner kroner i produktionen af vedvarende energi. Det gik dels til investeringer i geotermi via delejerskabet i Innargi, dels til at øge produktions­kapaciteten med syv vindmøller i 2023 – og yderligere investeringer er på vej.

”Vi vil fortsætte med at investere betydeligt i både elnettet og den vedvarende energi, som er afgørende for, at vi kan accelerere den grønne omstilling og bidrage til opfyldelsen af vores nationale klimamål.”

“Elektrifi­ceringen af samfundet er et vigtigt og nødvendigt skridt i den grønne omstilling, og at elnettet udgør rygraden i denne proces.”
Jacob Vittrup Adm. direktør i NRGi
NRGi rådgiver og kunde går rundt i et lager

Vi er klar til at hjælpe virksomheder i hele landet med at indfri deres besparelses­potentialer.

Vi styrker forretningen med opkøb af virksomhed

Det var ikke kun i elnettet, at vi foretog investeringer i 2023.

Vi overtog også den midtjyske virksomhed Scanenergi, som i mange år har specialiseret sig i at identificere og realisere energioptimerings­projekter for virksomheder.

Ifølge Jacob Vittrup er opkøbet af Scanenergi med til at styrke vores strategiske position som lands­dækkende aktør inden for rådgivning og energi­optimering.

”Potentialet for at hjælpe virksomheder med at reducere deres energi­forbrug og forbedre deres energi­effektivitet er mere aktuelt end nogensinde, særligt i lyset af nye EU-direktiver, som landets virksomheder skal leve op til. Med overtagelsen af Scanenergi er vi endnu bedre rustet til at assistere virksomheder og bygningsejere i hele landet med at opfylde de nye krav og hjælpe dem med at få realiseret deres besparelses­potentialer,” udtaler Jacob Vittrup.

“Vi så i 2023, hvordan ekstreme vejrfænomener som kraftige hedebølger og rekordstore nedbørs­mængder tydeligt demonstrerede de alvorlige konsekvenser af den globale opvarmning.”
Jacob Vittrup Adm. direktør i NRGi

Forpligtede sig til ambitiøse klimamål

2023 blev også året, hvor vi forpligtede os til Science Based Targets Initiative (SBTi).

En anerkendt global standard, hvis formål er at understøtte virksomheders arbejde med at fastsætte ambitiøse klimamål baseret på den seneste klimaforskning.

”Vores forpligtelse til SBTi er først og fremmest med til at kvalitetssikre, at vores målsætninger og handlinger bidrager til, at vi lever op til Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale opvarmning. Vi så i 2023, hvordan ekstreme vejrfænomener som kraftige hedebølger og rekordstore nedbørsmængder tydeligt demonstrerede de alvorlige konsekvenser af den globale opvarmning,” siger Jacob Vittrup, som tilføjer:

”Men én ting er at forpligte os SBTi, en anden ting er at få vores klimamål godkendt. Det er naturligvis næste trin, og vi arbejder ihærdigt på at fastsætte en ambitiøs plan for vores målsætninger, der vil understøtte vores engagement for at accelerere den grønne omstilling.”

Pingviner svømmer i Kattegatcentret i Grenaa

Siden 2016 har vi uddelt mere end 52 millioner kroner til over 400 projekter, bl.a. til Kattegatcentret i Grenaa.

Resultatet udløser rabat og støtte til grønne projekter

Resultatet betyder også, at vores andelshavere kan se frem til en rabat på distributionen af el på op til 20 procent, ligesom der allokeres 10 millioner kroner til andelshavernes innovative projekter, der fremmer den grønne omstilling i lokalsamfundet.

Du kan læse hele vores årsrapport her. 

Læs vores årsrapport

Læs vores seneste nyheder

Nyheder
ELCON Holstebro

ELCON indvier intelligent kompetence- og teknikhus

Den 8. december indvier ELCON deres nye kompetence- og teknikhus i Holstebro. Her kan kunder, medarbejdere og samarbejds­partnere få en guidet rundtur i de nye rammer.

06.12.2023

Nrgi Ladestandere

Ny opladningsapp på vej til elbils­ejere

Elbilernes stigende popularitet får os til at styrke vores position på markedet for ladeløsninger og lancere en ny opladnings­app i samarbejde med Monta.

10.11.2023

Dusager

Vi overtager Scanenergi

Handlen skal styrke vores strategiske position inden for rådgivning, energioptimering og elaftaler til erhvervslivet.

25.10.2023

Nrgi Rådgiver Står Sammen Med En Kunde (2)

Energibesparelser bliver mere og mere populære

Svingende elpriser og nye krav til miljørapportering øger efterspørgslen på energibesparende tiltag hos flere af landets virksomheder.

17.08.2023