Underretning om vores behandling af jeres medarbejderes personoplysninger

 Formålet med nedenstående er at forklare hvorfor og hvordan vi behandler jeres medarbejderes personoplysninger (kontaktoplysninger), samt deres rettigheder i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
NRGi NRGi Elhandel A/S er dataansvarlig for behandlingen af jeres medarbejderes personoplysninger, som vi modtager fra jer. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

NRGi Elhandel A/S
CVR-nr. 32285759
Bjerrevej 139, 8700 Horsens
Tlf.: 70114500
E-mail: service@nrgi.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af jeres medarbejderes personoplysninger
I indestår som selvstændig dataansvarlig for, at I har tilstrækkeligt retsgrundlag for videregivelse af personoplysninger (kontaktoplysninger) på jeres medarbejdere til NRGi Elhandel A/S. I indestår som selvstændig dataansvarlig endvidere for at informere jeres medarbejdere omkring vores behandling af deres personoplysninger i henhold til nærværende ”Underretning om vores behandling af jeres medarbejderes personoplysninger” som led i vores samarbejde.

Som vores kunde eller samarbejdspartner har vi brug for jeres medarbejderes kontaktoplysninger, herunder navn, arbejdstlf.nr. og arbejdsmail-adresse, så vi kan komme i kontakt med jer og levere de aftalte ydelser. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med jer, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

3. Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Jeres medarbejderes personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle personoplysningerne på vores vegne. Databehandlerne behandler kun personoplysningerne til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle personoplysningerne fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

Vi anvender bl.a. Wipro til udvikling og servicering af vores afregningssystem. Personoplysningerne overføres i den forbindelse til et land uden for EU og EØS, idet Wipro er beliggende i Indien. Overførselsgrundlaget er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

4. Videregivelse af personoplysningerne
Vi forbeholder os retten til at videregive og benytte jeres medarbejderes personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen uden udtrykkeligt samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af personoplysningerne.

5. Opbevaring af jeres medarbejderes personoplysninger
Vi opbevarer jeres medarbejderes personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til kontakten med jer.

6. Jeres medarbejderes rettigheder
Vi passer godt på jeres medarbejderes personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer deres rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og de vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

at trække sit samtykke til behandling af personoplysningerne tilbage, hvis behandlingen er baseret på samtykke. Evt. tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes

at bede om indsigt i sine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv

at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om sig selv

i særlige tilfælde at få sine personoplysninger slettet

i visse tilfælde at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset.

i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysningerne

i visse tilfælde at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig

at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger eller på persondata@nrgi.dk.

De kan læse mere om deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.