Persondata­politik for markeds­føring


Her kan du blive klogere på, hvordan vi indhenter, opbevarer og behandler persondata i forbindelse med markedsføring.

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du giver samtykke til at NRGi-koncernen må henvende sig med direkte markedsføring til dig.

1. Dataansvarlig

Denne politik gælder for samtlige NRGi-koncernens selskaber (herefter samlet ”NRGi”):

 • NRGi Elhandel A/S, CVR-nr. 32285759
 • NRGi Rådgivning A/S, CVR-nr. 33077831
 • NRGi Renewables A/S, CVR-nr. 42829420
 • NRGi Holding A/S, CVR-nr. 28843437

NRGi er fælles dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, når du giver samtykke til markedsføring fra NRGi.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

NRGi Holding A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
Tlf.: 8739 0404
E-mail: persondata@nrgi.dk

2. Når du har sagt ja tak til direkte markedsføring fra os

Hvis du giver samtykke til at modtage nyhedsbreve eller anden direkte markedsføring fra os, behandler vi oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, med henblik på at kunne kontakte dig i markedsføringsøjemed via e-mail, sms/mms eller telefonopkald.  

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, a).

Når du har givet os samtykke til, at vi må sende markedsføring til dig, anvender vi endvidere dine almindelige personoplysninger til at målrette denne markedsføring til dig. Lovgrundlaget for vores behandling til dette formål er dine og vores interesser i at forfølge dine og NRGi’s legitime interesse i at målrette markedsføring til dig efter dine interesser og behov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at klikke her, eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores nyhedsbreve eller breve/mails med markedsføring.

Du vil herefter ikke længere modtage markedsføringsmateriale fra os. Da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke, opbevarer vi dog dine personoplysninger i indtil to år efter du har trukket dit samtykke tilbage.

3. Datasikkerhed

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

4. Behandling hos tredjeparter

Vi benytter databehandlere, herunder særligt udbydere af software, til bl.a. transmission, backup, sikkerhed og opbevaring. Vi sørger altid for, at vores databehandlere er instrueret i at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Herudover videregiver vi dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt at overholde vores retlige forpligtelser eller for at levere vores ydelser og den bedste service til dig.

I det omfang vi videregiver dine personoplysninger til databehandlere, som er baseret i tredjelande uden for EU/EØS, sikrer vi altid, at vi har et tilstrækkeligt lovgrundlag herfor, herunder fx hvis EU-Kommissionen har truffet beslutning om sikkerheden i det pågældende tredjeland, jf. persondataforordningens art. 45 eller ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter, jf. persondataforordningens art. 46. stk. 1, litra c.

5. Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med persondataforordningen. Så længe vi behandler dine personoplysninger, har du derfor følgende rettigheder:

 • Retten til at trække dit samtykke tilbage. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke berører lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • Retten til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Retten til at få berigtiget eventuelt urigtige personoplysninger om dig
 • Retten til i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til i særlige tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Retten til i særlige tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder blandt andet når vores behandling er baseret på interesseafvejningsreglen i persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).
 • Retten til i særlige tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • Retten til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på persondata@nrgi.dk.