Grøn energi gør fremtiden lysere

Klimaet er under hastig forandring. På blot 40 år er forbruget af fossile brændstoffer mere end fordoblet på verdensplan. Samtidig stiger vores behov for energi i takt med, at vi bliver flere og flere mennesker på planeten. Det forventes, at der i 2050 vil være mere end 9 milliarder af os, som alle vil få brug for lys, strøm, varme og energi for at trives. Kort sagt er der mere end nogensinde behov for grønne, vedvarende energikilder, som også i fremtiden kan forsyne verden med den dyrebare strøm – uden at belaste klimaet og miljøet unødigt.

Heldigvis arbejdes der mange steder i verden på at udvikle og forfine bæredygtige energiformer, som kan erstatte traditionelle CO2-udledende brændstoffer som kul og olie. I adskillige lande er den grønne omstilling allerede i fuld sving – blandt andet herhjemme, hvor især vindenergi står for en støt voksende andel af vores samlede strømproduktion. Samtidig er der med en energiplan blevet sat som mål, at hele det danske energiforbrug skal kunne dækkes af vedvarende energikilder i 2050.

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi, bæredygtig energi, grøn energi, naturlig energi, alternativ energi – kært barn har mange navne. Fælles for dem alle er dog, at der er tale om energiformer, der udleder minimale mængder CO2, og som er potentielt uudtømmelige. Udover at være skadelige for klimaet, er fossile brændstoffer nemlig også en begrænset energiressource, som vi før eller siden vil løbe tør for. Derfor er det vigtigt at vi finder alternative energikilder, som er både grønne, klimavenlige og vedvarende.

Der findes adskillige forskellige former for bæredygtig energi. Vindenergi, solenergi, vandenergi, biobrændsel og atomkraft er de mest almindeligt anvendte, men måske vil der i fremtiden kommer nye, vedvarende energiformer til, som kan forsyne hele verden med strøm og varme. I så fald vil det kun være godt, da der allerede i dag er cirka 1,2 milliarder mennesker i verden, som ikke har adgang til elektricitet – og behovet for bæredygtige energikilder vil kun stige, når befolkningstallet vokser.

Vedvarende energi i Danmark 

Over en tredjedel af den danske energiproduktion kommer fra vedvarende energikilder – blandt andet vindkraft. I 2017 blev 43% af vores energiforbrug dækket af vindmøller, hvilket var rekordhøjt. Det er en rigtig god start, men vi har stadig et stykke vej at tilbagelægge, før vi er i mål. Hvis vi skal indfri vores ambitioner om, at hele vores energibehov om få år skal kunne dækkes af vedvarende energi, skal der nemlig fortsat investeres både tid og penge i de bæredygtige energiformer. 

Heldigvis er der flere fordele ved vedvarende energi, end der er ulemper. Den største fordel er naturligvis, at vi bidrager til en grønnere jord og et bedre klima, når vi omstiller fra fossile brændstoffer til bæredygtig energi. Derudover bliver teknologien til at udvinde strøm fra vedvarende energikilder hele tiden bedre, billigere og mere anvendelig.

Én ulempe ved de vedvarende energiformer er til gengæld, at de er mindre pålidelige end fossile brændstoffer. En vindmølle kan for eksempel kun producere strøm, når vinden blæser, og solceller kan kun producere strøm, når der er lys. I dag går meget af den overskudsstrøm, som produceres af vedvarende energikilder, desuden til spilde, fordi vi ikke kan gemme energien, til der er brug for den. Derfor arbejdes der også hårdt på at udvikle nye metoder til at lagre strøm fra bæredygtige energikilder.

Hos NRGi vil vi gerne bidrage til udviklingen af vedvarende energiformer. Derfor kan du hos os købe Klima el, som er strøm produceret ved vindkraft. Men hvordan kan du være sikker på, at din strøm rent faktisk er grøn? Det vil vi forsøge at forklare her.

Oprindelsesgarantier er din garanti for grøn strøm

Alle husstande i Danmark får strøm fra det samme ledningsnet. Derfor udgøres strømmen, der kommer ud af dine stikkontakter, af en blanding af al den strøm, der produceres – altså både klimavenligt produceret strøm som vindenergi og strøm produceret på fossile brændstoffer.

”Men hvordan kan I så sælge mig grøn strøm?” tænker du måske. Det kan vi heldigvis, fordi staten har sørget for at oprette noget, der hedder oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier er certifikater for den mængde strøm, der produceres på en bæredygtig måde. Derfor får eksempelvis alle vindmølleejere udstedt oprindelsesgarantier, der svarer til den strøm, de leverer til det fælles ledningsnet. Og det er disse oprindelsesgarantier, vi køber på dine vegne, så de svarer til det antal kWh, din husstand har forbrugt.

Du ”låner” altså blandet strøm lige nu og her fra det fælles ledningsnet – men er i sidste ende sikret, at dit samlede forbrug dækkes af grønt produceret strøm, fordi vi køber den mængde certifikater, der skal til for at dække den strøm, som du har forbrugt fra det fælles ledningsnet. Du er dermed også med til at øge andelen af grøn strøm i det fælles ledningsnet, hvilket er godt for den grønne omstilling.