Vedvarende energi

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi, bæredygtig energi, grøn energi, naturlig energi, alternativ energi – kært barn har mange navne.

Fælles for dem alle er dog, at der er tale om energiformer, der udleder minimale mængder CO2, og som er potentielt uudtømmelige. 

Vindmølle tæt på

Vindenergi

Vindkraft er én af de mest anvendte former for vedvarende energi på verdensplan.

Læs mere om vindenergi
solen er en kilde til energi

Solenergi

Solen er en uudtømmelig ressource, som har potentiale til at forsyne os med strøm og varme i millioner og atter millioner af år.

Læs mere om solenergi
Vindmølle og blå himmel

Flere mennesker er lig med større strømforbrug

Det forventes, at der i 2050 vil være mere end 9 milliarder af os, som alle vil få brug for lys, strøm, varme og energi for at trives.

Kort sagt er der mere end nogensinde behov for grønne, vedvarende energikilder, som også i fremtiden kan forsyne verden med den dyrebare strøm – uden at belaste klimaet og miljøet unødigt.

Person står på toppen af en vindmølle

Vidste du at ...

Vi kan forsyne 78.000 boliger med grøn strøm fra egne solceller og vindmøller.

Strøm fra vindmøller

Sådan kan vi sælge dig grøn strøm

Alle husstande i Danmark får strøm fra det samme ledningsnet. Derfor er strømmen, der kommer ud af dine stikkontakter, en blanding af al den strøm, der produceres – altså både klimavenligt produceret strøm som vindenergi og strøm produceret på fossile brændstoffer.

'Men hvordan kan I så sælge mig grøn strøm?', tænker du måske.

Dit forbrug kobles til grønne energikilder

Det kan vi, fordi staten har sørget for at oprette det, der hedder oprindelsesgarantier. Det er certifikater der udstedes for den mængde strøm, der produceres på en bæredygtig måde.

Derfor får eksempelvis alle vindmølleejere udstedt oprindelsesgarantier, der svarer til den strøm, de leverer til det fælles ledningsnet. Det er disse oprindelsesgarantier, vi køber på dine vegne, svarende til det antal kWh, din husstand har forbrugt.

Sammen øger vi efterspørgslen på grøn strømproduktion

Du bruger altså blandet strøm fra det fælles ledningsnet, men er i sidste ende sikret, at dit samlede forbrug dækkes af grønt produceret strøm fra vedvarende energikilder.

Du er dermed med til at øge efterspørgslen på grøn strøm, hvilket vil skubbe til udviklingen af nye vedvarende energianlæg, og dermed øge andelen af grøn strøm i det fælles ledningsnet.

Danske vindmøller producerer strøm

Bestil strøm fra danske solceller og vindmøller

Du kan gennem din elaftale vælge at betale et klimatillæg, så du er sikret, at din strøm kommer fra danske solceller og vindmøller.

Bestil strøm