Når du melder flytning til os

Hvornår skal du senest melde flytning til os, og hvad sker der, når du har meldt flytning? Skal du selv aflæse din elmåler? Hvornår får du en slutopgørelse? Og hvad med første regning? Få svarene her.

DERFOR SKAL DU MELDE FLYTNING

Vi får ikke besked fra folkeregistret, når du melder flytning. Hvis du skal flytte, er det derfor vigtigt, at du husker at melde flytning til os. Ellers er det dig, der hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil en ny forbruger tilmelder sig på adressen.

FRISTER FOR AT MELDE FLYTNING TIL OS:

Når du flytter ud
Meld flytning til os senest 3 hverdage før den dag hvor du ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen.

Når du flytter ind
Meld flytning til os senest 2 hverdage efter du er flyttet ind.

HVAD SKER DER, NÅR DU MELDER FLYTNING TIL OS?

Når du har meldt flytning til en ny adresse, modtager du en e-mail, når vi går i gang med at behandle din flytning. Den dag, hvor vi begynder at levere strøm til din nye adresse, får du din nye eller opdaterede elaftale på e-mail.

Aflæsning af elmålere
Alle elmålere er fjernaflæste. Det betyder, at vi automatisk får en aflæsning, når du flytter ud. Ligesom
vi automatisk modtager en aflæsning, når du flytter ind.

Slutopgørelse og første regning
Når du er flyttet, udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle adresse. Det er en opgørelse, der viser, om du har penge til gode hos os eller skal betale penge.

Der kan gå op til to måneder, inden du modtager opgørelsen. Det er fordi, dit netselskab har 5 uger til at sende den aflæsning, vi skal bruge for at lave opgørelsen.

Er du tilmeldt Betalingsservice, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen gennem Betalingsservice.

Når du er flyttet, modtager du din første regning for den nye adresse. Hvor lang en periode, den første regning dækker, afhænger af, hvornår du er flyttet ind. Derfor vil den første regning ofte dække et andet betalingsinterval end det, du har ønsket. Det begynder med regning nummer to.

HVIS DU HAR OPSAGT DIN ELAFTALE

Aflæsning af elmåler
Har du opsagt din elaftale, modtager vi automatisk en aflæsning af din elmåler på opsigelsesdatoen.  

Slutopgørelse
Efter opsigelsesdatoen modtager vi en måleraflæsning fra dit netselskab. På baggrund af den udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle adresse, og fremsender den til dig.

Er du tilmeldt Betalingsservice, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen gennem Betalingsservice.