Når du melder flytning til os

Hvornår skal du senest melde flytning til os, og hvad sker der, når du har meldt flytning? Hvornår skal du aflæse din elmåler, hvornår får du en slutopgørelse - og hvad med første regning? Få svarene her.

DERFOR SKAL DU MELDE FLYTNING

Vi får ikke besked fra folkeregistret, når du melder flytning. Hvis du skal flytte, er det derfor vigtigt, at du husker at melde flytning til os. Ellers er det dig, der hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil en ny forbruger tilmelder sig på adressen.

FRISTER FOR AT MELDE FLYTNING TIL OS:

Når du flytter ud
Meld flytning til os senest 5 hverdage før den dag hvor du ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen.

Når du flytter ind
Meld flytning til os senest 5 hverdage efter du er flyttet ind.

HVAD SKER DER, NÅR DU MELDER FLYTNING TIL OS?

Når du har meldt flytning til en ny adresse, modtager du en e-mail, når vi går i gang med at behandle din flytning. Den dag, hvor vi begynder at levere strøm til din nye adresse, får du din nye eller opdaterede elaftale på e-mail.

Aflæsning af elmåler når du flytter ud
Er din måler fjernaflæst, får vi automatisk en aflæsning, når du flytter ud. Aflæser du normalt selv din måler manuelt, skal du aflæse måleren den dag, hvor du flytter ud eller ikke længere er ansvarlig for forbruget på adressen. Aflæsningen skal sendes til os gennem vores aflæsningsformular, som du også får et link til i den første e-mail fra os.

Aflæsning af elmåler når du flytter ind
Flytter du til en bolig med en manuelt aflæst måler, skal du aflæse måleren på din nye adresse den dag, hvor du flytter ind eller er ansvarlig for forbruget på adressen. Du skal sende aflæsningen til os gennem vores aflæsningsformular. Er måleren fjernaflæst, får vi automatisk en aflæsning, når du flytter ind.

Slutopgørelse og første regning
Når du er flyttet, udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle adresse. Det er en opgørelse, der viser, om du har penge til gode hos os eller skal betale penge.

Der kan gå op til to måneder, inden du modtager opgørelsen. Det er fordi, dit netselskab har 5 uger til at sende den aflæsning, vi skal bruge for at lave opgørelsen.

Er du tilmeldt Betalingsservice, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen gennem Betalingsservice.

Når du er flyttet, modtager du din første regning for den nye adresse. Hvor lang en periode, den første regning dækker, afhænger af, hvornår du er flyttet ind. Derfor vil den første regning ofte dække et andet betalingsinterval end det, du har ønsket. Det begynder med regning nummer to.

HVIS DU HAR OPSAGT DIN ELAFTALE

Aflæsning af elmåler
Har du opsagt din elaftale, modtager vi automatisk en aflæsning af din elmåler på opsigelsesdatoen, hvis måleren er fjernaflæst. Er din elmåler manuelt aflæst, skal du selv aflæse måleren på den dato, du har angivet som opsigelsesdato, og indsende den til os gennem vores aflæsningsformular.

Slutopgørelse
Efter opsigelsesdatoen udarbejder vi en slutopgørelse for din gamle adresse. Der kan gå op til to måneder, inden du modtager opgørelsen. Det er fordi, dit netselskab har 5 uger til at sende den aflæsning, vi skal bruge for at lave opgørelsen.

Er du tilmeldt Betalingsservice, er det vigtigt, at du venter med at afmelde det, da vi afregner slutopgørelsen gennem Betalingsservice.