Solceller - bliv klogere på produktion, forbrug og afregning.

HVOR MEGET STRØM HAR SOLCELLERNE PRODUCERET?

Du kan se produktionen fra dine solceller på anlæggets inverter. Som dit elselskab kan vi ikke se, hvor meget strøm dine solceller har produceret.

OPGØRELSE AF FORBRUG OG PRODUKTION

Selvom du får elregningen fra os - dit elselskab - er der flere aktører i spil for at opgøre og afregne dit forbrug og din solcelleproduktion. 

Netselskabet
Dit netselskab ejer din elmåler og noget af det ledningsnet, der transporterer strømmen til og fra din adresse. Det er altså netselskabet, der via elmåleren registrerer dit forbrug og den mængde strøm, dine solceller sender ud i elnettet. Du kan se netselskabets måleraflæsninger på eloverblik.dk. For at logge ind skal du bruge dit aftagenummer og webaccesskode. Begge dele finder du på din elregning. Er du kunde hos NRGi, kan du altid finde dine elregninger på Mit NRGi.

Elselskabet
Dit elselskab er dem, du køber din strøm hos, f.eks. NRGi. Som elselskab skal vi ifølge lovgivningen opkræve betaling på vegne af dit netselskab og staten, så du får én samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Vi opkræver betaling for det forbrug, vi får oplyst fra dit netselskab. 

Energistyrelsen / Vindstød
Hvis dit anlæg er registreret i afregningsgruppe 2, 3, 4 eller 6 modtager du betaling for en eventuel overskudsproduktion fra Energistyrelsen eller den produktionsleverandør, du har valgt (f.eks. Vindstød eller Nettopower).

Pr. 1. januar 2019 er denne opgave delvist overdraget til Vindstød.dk, der skal afregne de årsnettoafregnede solcelleejere (afregningsgruppe 6), der er overgået til flexafregning (afregning på timebasis). Disse kunder modtager betaling hver måned. Alle danske elforbrugere skal ifølge loven flexafregnes senest ved udgangen af 2020. Det er dit netselskab, der afgør, hvornår du overgår til flexafregning. Læs mere under afsnittet 'Gruppe 6 - årsbaseret nettoafregning' længere nede på siden.

AFREGNING AF SOLCELLER

Hvordan dit forbrug bliver afregnet, afhænger af den afregningsgruppe dit solcelleanlæg er godkendt under.

Herunder kan du se en beskrivelse af de forskellige afregningsgrupper.

 

 Solceller afregning 2019 

Gruppe 2 - Timebaseret nettoafregning

Er dit solcelleanlæg registreret under denne ordning, modtager du en elregning hver måned. Du betaler bagud for dit faktiske forbrug.

Vi fakturerer dig for summen af dit nettoforbrug. Nettoforbruget er forskellen mellem det, du har brugt, og det du har leveret til elnettet.

Når dine solceller producerer strøm, har du én klokketime til at forbruge det, anlægget producerer. Bruger du ikke  den strøm, der er produceret i den indeværende time, sælges det overskydende til elnettet (udbetales af Energistyrelsen eller den produktionsleverandør, du har valgt).

Du betaler transport, afgifter og PSO af dit nettoforbrug, mens du betaler nettariffer og abonnement på baggrund af dit bruttoforbrug (det du har forbrugt).

Gruppe 3 - Øjebliksafregning

Hvis dine solceller er registreret i gruppe 3, skal den producerede strøm bruges i samme øjeblik, som den produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme (udbetales af Energistyrelsen eller den produktionsleverandør, du har valgt).

Vi fakturerer dig for summen af dit nettoforbrug. Nettoforbruget er forskellen mellem det, du har brugt, og det du har leveret til elnettet.

Du betaler transport, afgifter, PSO, nettariffer og abonnement på baggrund af dit nettoforbrug.

Gruppe 4 - Øjebliksafregning

Med et solcelleanlæg på denne ordning får du enten en elregning hver måned eller hvert kvartal. Du betaler bagud for dit faktiske forbrug.

Vi fakturerer dig for summen af dit nettoforbrug. Nettoforbruget er forskellen mellem det, du har brugt, og det du har leveret til elnettet.

Den strøm, dine solceller producerer, skal bruges i samme øjeblik, som det produceres. Det, der ikke bliver brugt, sælges til elnettet (udbetales af Energistyrelsen eller den produktionsleverandør, du har valgt).

Du betaler transport, afgifter, PSO, nettariffer og abonnement på baggrund af dit nettoforbrug.

Gruppe 5 - Øjebliksafregning

Hvis dine solceller er godkendt under denne ordning, skal den producerede strøm bruges i samme øjeblik, som den produceres. Eventuel overskudsproduktion leveres til elnettet, uden at du får betaling for den.

Du betaler bagud for dit faktiske forbrug.

Vi fakturerer dig for summen af dit nettoforbrug. Nettoforbruget er forskellen mellem det, du har brugt, og det du har leveret til elnettet.

Du betaler transport, afgifter, PSO, nettariffer og abonnement på baggrund af dit nettoforbrug.

Gruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning

Er dit solcelleanlæg godkendt under denne ordning, og er du endnu ikke overgået til flexafregning (læs mere herunder), opgøres dit nettoforbrug én gang om året af dit netselskab. Du har altså op til ét år til at forbruge den strøm, dit anlæg har produceret.

Har du produceret mere strøm, end du selv har forbrugt i løbet af et afregningsår, sælges den overskydende mængde til elnettet (udbetales af Energistyrelsen).

Du betaler transport, afgifter og PSO af dit nettoforbrug, mens du betaler nettarif og abonnement af bruttoforbruget (det du har forbrugt).

Flexafregning af solceller i afregningsgruppe 6

Fra 1. januar 2019 bliver solcelleejere i afregningsgruppe 6 afregnet time for time, når de overgår til flexafregning (afregning på timebasis). Det er dit netselskab, der afgør, hvornår du overgår til flexafregning - dog senest ved udgangen af 2020.

Ved afregning på timebasis betaler du for dit bruttoforbrug – den strøm du bruger. Den strøm, dine solceller producerer, bliver løbende sendt ud i elnettet, hvor den bliver købt af Vindstød.dk (produktionsleverandør udvalgt af Energistyrelsen) til markedets spotpris.

Du vil fortsat betale nettariffer af bruttoforbruget, mens elafgift og PSO også stadig afregnes efter sidste års nettoårsforbrug, der korrigeres en gang årligt af Energistyrelsen.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Læs mere om reglerne for solcelleproduktion og -afregning her:

www.energinet.dk/El/Private-elkunder/Flexafregning_Nettoafregningsgruppe6
www.ens.dk
www.ve.vindstoed.dk/