Solceller - produktion, forbrug og afregning


Har du solceller installeret, så er det værd at orientere sig om reglerne for afregning af elforbrug og elproduktion.

Solceller på mark

Opgørelse af forbrug og produktion

Selvom du får elregningen fra os - dit elselskab - er der flere aktører i spil for at opgøre og afregne dit forbrug og din solcelleproduktion. 

Netselskabet

Dit netselskab ejer din elmåler og noget af det ledningsnet, der transporterer strømmen til og fra din adresse. Det er altså netselskabet, der via elmåleren registrerer dit forbrug og den mængde strøm, dine solceller sender ud i elnettet.

Du kan se netselskabets måleraflæsninger på www.eloverblik.dk. For at logge ind skal du bruge dit aftagenummer og webaccesskode. Begge dele finder du på din elregning. Er du kunde hos os, kan du se dine elregninger på Mit NRGi.

Elselskabet

Dit elselskab er dem, du køber din strøm hos, for eksempel NRGi. Du betaler også for transport og afgifter til os, men denne betaling sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Du får på den måde én samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Vi opkræver betaling for det forbrug, vi får oplyst fra dit netselskab. 

Produktionselleverandøren

Hvis dit anlæg er registreret i afregningsgruppe 2 eller 3 modtager du betaling for en eventuel overskudsproduktion fra Energistyrelsen eller den produktionselleverandør, du har valgt. Se oversigt over produktionselleverandører.

Er dit anlæg registreret i afregningsgruppe 6 modtager du betaling for eventuelt overskudsproduktion fra Vindstød.dk. Disse kunder modtager betaling hver måned.

Ikon med I

Hvor meget strøm har solcellerne produceret?

Du kan se produktionen fra dine solceller på anlæggets inverter. Som dit elselskab kan vi ikke se, hvor meget strøm dine solceller har produceret.

Afregning af solceller

Når du har solceller, kan du være afregnet på forskellige måder. Det afhænger nemlig af, hvilken type nettoafregning du er godkendt til. Det er Energistyrelsen, der afgør, hvordan du som solcellekunde kan afregnes. 

Herunder kan du se en beskrivelse af de forskellige afregningsgrupper.

Afregningsgrupper

Ikon med regningsguide

Få hjælp til elregningen

Elregningen kan være svær at finde rundt i. Derfor har vi lavet en guide, der giver dig overblik over din regning.

Guide til elregningen
Ikon med elregning

Se, hvad din elpris består af

Din elpris består af det, selve strømmen koster, men også af betaling til staten og dit netselskab.

Se, hvordan elprisen er sammensat