Artikel

Bonusaftale uden loft er ugyldig og vil ikke blive udbetalt


Energi Danmark har søndag den 26. marts meddelt de tre nøglemedarbejdere, der har indgået en kollektiv bonusaftale med den daværende adm. direktør uden bestyrelsens viden, at aftalen er ugyldig.

Flagstang med NRGi flag

Energi Danmark havde håbet at kunne indgå en aftale med de tre nøglemedarbejdere. Det er pt. desværre ikke lykkedes, og medarbejderne er foreløbigt suspenderet.

Energi Danmark har bevidst været yderst tilbageholdende med at kommentere i medierne på den aktuelle sag vedrørende Energi Danmarks bonusaftaler i respekt for, at der er tale om personaleforhold.

Energi Danmark har foretaget en grundig afdækning af sagen og har ikke mindst forsøgt at føre en konstruktiv dialog med de tre nøglemedarbejdere, der har indgået en kollektiv aftale med den forhenværende adm. direktør uden bestyrelsens viden.

Aftalen er indgået ulovligt og er ugyldig.

“Vi har stor forståelse for, at bonusordninger vækker opmærksomhed i en tid med energikrise og store prisudsving, og det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at bonusaftalen uden loft for de tre
medarbejdere er ugyldig. Der er tale om en aktiekøbsaftale, der er indgået uden bestyrelsens viden og under omstændigheder, som gør den ugyldig. Ingen ansatte i Energi Danmark får udbetalt hverken to- eller trecifrede millionbeløb i bonus for 2022. Vi har heller ikke afsat penge i regnskabet til det”, siger bestyrelsesformand i Energi Danmark Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup.

De tre medarbejderes bonusser er normaliseret

Energi Danmark har den seneste tid forsøgt at få en dialog med de tre medarbejdere og deres fagforbund.

  • Energi Danmark har meddelt medarbejderne, at deres aftale fra august 2021 er ugyldig, og at deres bonus for både 2022 og fremadrettet vil blive normaliseret. Ingen af de tre medarbejdere vil derfor modtage bonusudbetaling for 2022, der overstiger et etcifret millionbeløb.
  • Dialogen med medarbejderne med henblik på at indgå aftale har pt. været forgæves.
  • Hvis de tre nøglemedarbejdere og deres fagforbund ikke er enige i en normalisering af deres bonusser, så er de nødsaget til at forfølge bonuskravet via en retssag for domstolen.

Som følge af ovenstående er de tre medarbejdere søndag den 26. marts 2023 blevet suspenderet, hvilket betyder, at medarbejderne foreløbig ikke skal møde på arbejde.

”Vi havde håbet på, at vi kunne nå i mål med en aftale med de tre medarbejdere i god ro og orden. Desværre er dialogen stoppet. Det ændrer dog ikke på, at bonusaftalen uden loft for de tre medarbejdere er ugyldig, og at Energi Danmark vil fastholde dette synspunkt – også hvis der skulle blive et retsligt efterspil”, siger bestyrelsesformand i Energi Danmark Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup.

Ugyldig aftale

Når Energi Danmark erklærer aftalen ugyldig, er det naturligvis efter en grundig advokat­undersøgelse, der konkluderer med følgende tre punkter:

  1. Aftalen var en aktiekøbsaftale, der blev indgået af den daværende adm. direktør i et pres fra de tre nøglemedarbejdere om kollektiv affolkning af dele af Energi Danmarks trading afdeling, på basis af en - af dem – indgået aftale med en lignende virksomhed, Norlys Energy Trading. Det er dette forløb, der ligger til grund for, at den kollektive aktiekøbsaftale blev indgået.
  2. Den forhenværende adm. direktør havde ikke mandat til at indgå en sådan aftale på vegne af Energi Danmark. Aftalen har ikke været forevist for eller godkendt af bestyrelsen i Energi Danmark i forbindelse med, at aftalen blev indgået. Det er Energi Danmarks opfattelse, at aftalen bevidst har været unddraget bestyrelsens kendskab.
  3. De tre nøglemedarbejderes aftale ville føre til en bonusudbetaling til hver enkelt medarbejder, der for 2022 svarer til mere end 150 gange sædvanlig årsløn. Bonusser i den størrelsesorden er i strid med aftaleparternes forudsætninger, ligesom det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen gældende.

Energi Danmark eller Energi Danmarks ejere Andel og NRGi kan ikke kommentere yderligere på de enkelte personaleforhold i denne sag