Artikel

Jens Myrup er ny formand for NRGi


Bestyrelsen i NRGi har netop konstitueret sig med Jens Myrup Pedersen som formand. Han skifter nu rollen som næstformand ud med rollen som formand. Ny næstformand er Marianne Kjerkegaard Kristensen.

Bestyrelsesformand Jens Myrup Pedersen

Jens Myrup Pedersen afløser Eva Ryberg, som ikke opnåede genvalg til repræsentantskabet.

Jens Myrup Pedersen udtaler:

”Jeg er meget glad for den tillid, bestyrelsen har vist mig og glæder mig til at fortsætte samarbejdet med den øvrige bestyrelse, repræsentantskabet og direktionen. Med stærke kompetencer inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø spiller NRGi en vigtig rolle i den grønne omstilling af Danmark og den nationale klimamålsætning om at reducere vores hjemlige CO2-udledning med 70 % i 2030. NRGi har en stærk strategi, som skal sikre, at vi udfylder denne rolle, og som vi fortsætter med at eksekvere på i de kommende år.”

”Vi har en ambition om altid at skabe værdi for vores andelshavere og det øvrige Danmark ved at generere et overskud, der gør os i stand til at give tilbage”
Jens Myrup Pedersen Formand for NRGi's bestyrelse

Den nye næstformand, Marianne Kjerkegaard Kristensen, er administrerende direktør for RUM a/s og bor i Stouby. Om dette siger Jens Myrup Pedersen:

“Jeg er glad for, at Marianne har sagt ja til at være næstformand for NRGi. Marianne bringer en stærk ledererfaring fra det private erhvervsliv ind i formandskabet, samtidig med at vi får et formandskab, der er både geografisk og kønsmæssigt i balance. Jeg glæder mig meget til samarbejdet”.

Koncernens fokus på den grønne omstilling vil gå hånd i hånd med et fortsat fokus på at træffe sikre økonomiske valg.

Fakta om NRGi's formand

  • Navn: Jens Myrup Pedersen
  • Født: 1977
  • Bopæl: Aarhus C
  • Profession: Professor, Aalborg Universitet
  • Uddannelse: Ph.D., Elektroniske Systemer
  • Øvrigt: Valgt ind i NRGi’s repræsentantskab i 2006