Artikel

NRGi indgår klimapartnerskab med Sampension


NRGi indgår partnerskab med Sampension om aktiviteter inden for vedvarende energi. Med aftalen styrkes forretnings- og kapitalgrundlaget til at udvikle og drive vindmølle- og solcelleprojekter.

NRGi Vindmølle nedefra og blå himmel

NRGi-koncernen og pensionsselskabet Sampension har netop indgået en partnerskabsaftale. Med aftalen overtager Sampension 49 pct. af aktierne i NRGi’s vindmølle- og solcelleprojekter for et trecifret millionbeløb. En aftale, der styrker grundlaget for at investere i, drive og udvikle nye vedvarende energiprojekter betydeligt.

”Vi har en klar ambition om at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling. I den forbindelse er vi glade for at kunne byde velkommen til Sampension som ny medejer af vores nuværende og kommende projekter inden for vedvarende energi. Sampension er en solid organisation med stærke samfundsambitioner, der matcher vores egne. Jeg er sikker på, at vi sammen kan løfte ambitionerne og arbejdet mod en grønnere fremtid til nye højder, fastslår Jacob Vittrup,” adm. direktør i NRGi.

Med aftalen investerer pensionsselskabet i at blive medejere af NRGi Renewables. NRGi Renewables ejer og driver i dag 22 vindmøller fordelt i Jylland samt en solcellepark, og kan producere el, for hvad der svarer til 78.000 husstandes årlige forbrug. ”Med investeringen har vi fundet en kompetent partner, der kan være med til at sikre en langsigtet og klimavenlig forretning. Vi glæder os til et samarbejde, der gensidigt styrker mulighederne for at drive en del af den nødvendige omstilling,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Aftalen gør det muligt at intensivere fokus på forretningen og den grønne omstilling. Aftalen skal nu godkendes af konkurrencemyndighederne.

”Vi er godt i gang med at eksekvere på ambitionerne og har for nylig idriftsat vores nyeste vindmøllepark ved Thisted. Men vi fortsætter arbejdet med at etablere nye vedvarende energiprojekter. Og med aftalen her vil der være øgede muligheder og kræfter til at investere i den nødvendige omstilling af vores energisystem til gavn for os alle, slutter Jacob Vittrup.

Om NRGi

NRGi arbejder for den grønne omstilling i Danmark - og for en bedre fremtid. Vi er ejet af 220.000 andelshavere og består af 1.500 engagerede medarbejdere, som bidrager til et grønnere og et mere velfungerende Danmark.

Om Sampension

Sampension er et kundeejet pensionsselskab, der tilbyder både arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner. Sampension er Danmarks tredje største pensionsselskab.